Hit (1184) Y-4149

Ebubekir Yücel

Künyesi : Yrd. Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : yucel@cumhuriyet.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslam Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Erciyes Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Erciyes Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-06-09 Güncelleyen : /0000-00-00

Ebubekir S. Yücel

1986 yılında Erciyes Üniv. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1990 yılında Erciyes Üniv. İslam Tarihi Bölümü’nde “Gelibolulu Mustafa Ali’nin Füsul Adlı Eseri” teziyle,

Doktorasını 1994 yılında aynı bölümde “Mühürdar Hasan Ağa’nın Cevahirü’t-Tevarih Adlı Eseri” teziyle tamamlamıştır.

1996 yılından bu yana Cumhuriyet Üniv. İlahiyat Fakültesi’nde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır.

Çeviri:

Salname-i Vilayet-i Sivas, 1325/1907 Sivas İl Yıllığı, Sivas-2007

Makaleleri:

Hakemli Dergiler:

Bursalı Mehmet Tahir’in Osmanlı Müellifleri Adlı Eserinde Geçen Sivaslı Müellifler, C.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Sivas-1996, I. Sayı.

Nutukta Atatürk’ün Millî Şuur İle İlgili Görüşleri, C.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Sivas-1998, II. Sayı

İki Halifenin Bir Arada Bulunmaması Anlayışı ve Osmanlı Hükümdarı Sultan İbrahim’in Siyaseten Katli, İslami Araştırmalar, Ankara-1999, 12. Cilt.

Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Fusûl…., Adlı Eseri, C.Ü.İ.F. Dergisi, Cilt VIII/2, Sivas-2004.

Diğerleri:

Osmanlı Devletinin İslâm Alemi Üzerindeki Ruhî Egemenliği, (Tercüme), Revak Dergisi, Sivas-1996.

Sosyal Yardımlaşmanın Kültürümüzdeki Nadide Örneği SADAKA TAŞI, Sultan Şehir, 2006- Yıl 1. Sayı 1.

1907 Yılına Ait “Salname-I Vilayet-I Sivas”a Göre Yüzyıl Önceki Sivas, Sultan Şehir, Yıl 1. Sayı 2.

Hamidiye Sanat Mektebi’nden Mahpushaneliğe Sivas yarıaçık Cezaevi, Sultan Şehir, Yıl 1. Sayı 3.

Kültürün, Sanatın ve Sanatkârın Buluştuğu Mekân BURUCİYE, Sultan Şehir, Yıl 1. Sayı 4.

Ben Dabaz Oldum, Sultan Şehir, Yıl 2. Sayı 5.

Camii Kebir Mahallesineden Bir Portre Tüfenkçi Başı Ahmed Ağa, Sultan Şehir, Yıl 2. Sayı 6.

Bildiriler:

Ulusal:

Ulusal Sivas Sempozyumu, İstanbul, 22 Nisan 2007, “Yüzyıl Önceki Sivas ve Bugünkü Sivas” (Tebliğ)

Uluslararası:

Ali’nin Fusul-i Hall u Akd.. Adlı Eseri

Uluslararası Gelibolulu Mustafa Ali Sempozyumu. (21-22 Ekim 1999 Kayseri), (Teblig)

Atıflar:

Avusturya Kaynaklarına Göre Avusturya’ya Türk Seferleri ve St. Gotthard/Mogersdorf Muharebesi, Top. Kur. Alb. Osman AYDOĞAN, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Genelkurmay Askeri Tarih ve stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Sayı: 379, Ocak 2004, Yıl: 123, sh. 54.

Bir Osmanlı Aydını Veliyyüddin Yeken ve Sivas Hatıraları, Musa Yıldız, Sultan Şehir, 2007, Yıl 2. Sayı 4, sh.14.

Salnamelere Göre Yıldızeli, Doç. Dr. Ünal KILIÇ, Sultan Şehir, 2007-2008, Yıl 2. Sayı 5, sh.58.

Hilafet Kavramı İle İlgili Hadislerin Tetkiki, İlyas Canikli, Ankara Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, (Doktora Tezi), Ankara-2004, sh. 162.

<