Hit (462) Y-4010

Kazım Paydaş

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : kazimpaydas@yahoo.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Ortaçağ Tarihi,Tarih
Görev Aldığı Kurumlar : Edebiyat Fakültesi (Ege Üniv.) Mezuniyet : Edebiyat Fakültesi (Ege Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-02 Güncelleyen : /0000-00-00

Kazım Paydaş

1990 yılında Ege Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1996 yılında Harran Üniversitesi (Şanlıurfa), Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde,

Doktorasını 2003 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamıştır.

Ulusal, Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler:

“Akkoyunlular Döneminde Urfa ve Yöresi”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S.129, İstanbul 1997.

“Akkoyunlular’da Devlet Teşkilatı”, Türkler, C.7, Ankara 2002.

“Akkoyunlu Ahmed Bey ve Onun Osmanlı İdari Sistemini Akkoyunlu Devletinde Uygulama Çabası”, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, S.36, Ankara 2004

“Ak-Koyunlular Döneminde Ticaret”, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, S.36, Ankara 2004.

“Moğol İstilasından Sonra Urfa ve Harran’a Yerleşen Harezmliler”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S.150, İstanbul 2004.

“Mısır’da kurulmuş bir Türk Devleti olan Eyyubiler’in Urfa ve Yöresindeki Faaliyetleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, S.151, İstanbul 2004.

“Artuklular’ın Urfa ve Yöresindeki Faaliyetleri ve bu faaliyetlerin Türk Tarihindeki Önemi”, Türk Dünyası Araştırmaları, S.152, İstanbul 2004.

“Büyük Selçuklu Devleti Kumandanlarından Urfa Fatihi Bozan Bey”, Türk Dünyası Araştırmaları, (Yayın Aşamasında)

Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
“Belek Gazi’nin Urfa ve Yöresindeki Faaliyetleri”, Belek Gazi Sempozyumu, Elazığ 2005 (Yayın Aşamasında)