Hit (514) Y-3818

Kemaleddin Taş

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : ktas@ilahiyat.sdu.edu.tr
D.Yeri : Erzincan/Refahiye D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi,Öğretmen Uzm.Alanı : Din Sosyolojisi,Felsefe ve Din Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Dokuz Eylül Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Dokuz Eylül Üniv.)
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-01-18 Güncelleyen : /0000-00-00

Kemaleddin Taş

Erzincan'a bağlı Refahiye ilçesinde doğdu.

1991 yılında Dokuz Eylül Üniv. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Bir süre çeşitli okullarda öğretmen olarak görev yapan Taş; Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne öğretim görevlisi olarak atandı.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Sosyolojisi Bölümü'nde; Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini tamamladı.

2006 yılında doçent oldu.

Halen, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yüksek Lisans Tezi: 1997. Cemil Meriç'in Din ve Topluma Bakışı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 184s. Ankara.

Doktora Tezi: 2001. Türk Toplumunun Diyanet İşleri Başkanlığı'na Bakışı(İstanbul Örneği). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 243s. Ankara.

Kitap:

2002. Türk Halkının Gözüyle Diyanet. İz Yayıncılık, 264s.İstanbul.

2005. Üniversite Gençliğinin Dindarlık Kriterleri. Alter Yayıncılık, 193s. Ankara.

2007. Din ve Toplum Karşısında Cemil Meriç. Artus Yayınları, 203s. İstanbul.

Alanında, Yurtiçinde Yayımlanan Kitapta Bölüm Ve Ünite Yazarlığı:

2006. Dindarlığın Kriterleri Üzerine Tipolojik Bir Araştırma. Dindarlığın Sosyo-Psikolojisi, Editörler: Ünver Günay-Celaleddin Çelik, Karahan Kitabevi, 175-206. Adana.

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

2000.Cemil Meriç'e Göre İdeolojiler Karşısında Türk Toplumu. Dini Araştırmalar Dergisi, 3(8), 7-22. Ankara.

2001. Cemil Meriç'in Sosyoloji Anlayışı. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6(6), 119-129. Elazığ.

2002. Tanzimat ve Batılılaşma Hareketlerine Sosyolojik Bir Yaklaşım. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(7), 87-93. Elazığ.

2002. Fildişi Kulenin Sakinleri: Türk Aydını. Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 185, 14-16. İstanbul.

2002. Milli Kültür ve Batılılaşma. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 138, 101-105. İstanbul.

2003. Dindarlık Ölçeği: Dini Tutumlar Üzerine Bir Araştırma. Tabula Rasa Dergisi, 8, 239-247. Isparta.

2003. Dinin Sosyolojik Tanımı Problemi Üzerine Bir Değerlendirme. Dini Araştırmalar Dergisi, 6(16), 199-205. Ankara.

Taş, K.,Uçar, R., 2003. İlahiyatçıların Küreselleşmeye Yaklaşımı (Küreselleşme Üzerine Bir Alan Araştırması). Dini Araştırmalar Dergisi, 6(17), 67-85. Ankara.

2004. Işık Doğudan Gelir: Cemil Meriç'e Göre Doğu Toplumları ve Din. Tabula Rasa Dergisi, 4(10), 67-81. Isparta

2004. Türk Sosyolojisinde Yerlici-Milli Bir Çizgi: Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 149, 147-156. İstanbul.

Taş, K., R. Uçar, 2004. Üniversite Gençliğinin Din/İslam ve Terör İlişkisini Algılayışı (Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği). Dinî Araştırmalar Dergisi, 7(20), 249-273. Ankara.

2005. Din Sosyolojisi Öğretimi: Problemler ve Çözüm Önerileri. Tabula Rasa Dergisi, 5(13), 4-15. Isparta.

2005. Din Sosyolojisi Araştırmalarında Objektiflik Problemi. Tabula Rasa Dergisi, 5(13), 210-219. Isparta.

2005. Osmanlı Yönetim Sisteminde Şeyhülislamlık Kurumu -Sosyolojik Bir Çözümleme-. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 81-101. Isparta

2008. Din Bürokrasisi: Türk Toplumunda Resmî Dinî Örgütlenmenin Yapısı ve Gelişimi. Tabula Rasa Dergisi, (7)19, 81-90. Isparta.

Diğer Bilimsel Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

2008. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Toplumsal Statüsü. Diyanet Aylık Dergi, 207, 8-10. Ankara.

2009. Türk Toplumunun Diyanet İşleri Başkanlığı'na Bakışı. Din ve Hayat, 3, 44-48. İstanbul.

Scı, Sscı Ve Ahcı Dışındaki İndeks Ve Özler Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

2005. Dindarlığa Etki Eden Faktörler. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 8(13), 63-83. Isparta.

Scı, Sscı Ve Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

2008. The Social Status of the Presidency of Religious Affairs in Turkey and its Overall Assessment : Common Public Opinion. The Muslim World, 98 (2-3), 363-369.

Hakemli Dergide Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayın:

Altaş, N., Taş, K., 2000. Yeni Sosyolojik Arayışlar: Dünyada ve Türkiye'de Farklılaşma Çatışma Bütünleşme -III. Ulusal Sosyoloji Kongresi-. Dini Araştırmalar Dergisi, 3(7), 271-275. Ankara.

2004. Soruşturma Dosyası. Tabula Rasa Dergisi, 4(11), 164-165. Isparta.

Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

2004. Cumhuriyet Türkiyesi'nde Manevi Hayat ve Din Kurumları. Cumhuriyet'in Sekseninci Yılında Türkiye, Düzenleyen: Türk Ocakları Genel Merkezi ve Ankara Ticaret Odası, 17-18 Ekim 2003, 48-61. Ankara.

2005. Din Sosyolojisi Öğretimi: Problemler ve Çözüm Önerileri. I. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Türk Din Sosyolojisinin Temel Sorunları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi, 11-13 Haziran 2004. 353-361, Çorum.

Ulusal Toplantıda Poster, Sözlü Sunum Ve Gösterim:

2005. Din Sosyolojisi Araştırmalarında Objektiflik Problemi. II. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 23-24 Haziran 2005, Konya.

2008. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Toplumsal Statüsü ve Dinî Hayata Etkileri. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı V. Koordinasyon Toplantısı ve Günümüz Türkiye'sinde Din-Toplum İlişkileri Sempozyumu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 4-5 Temmuz 2008, Bursa.

Uluslararası TOPLANTIDA SUNULARAK MÜZAKERE ŞEKLİNDE YAYIMLANAN BİLDİRİ:

2007. Türk Hukuk Mevzuatında Dini Kurumların Yeri ve Uygulama. Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi, Düzenleyen: İsav, 17-19 Kasım 2006, 502-509, İstanbul.

Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi:

Tarık Güvendi, Geleneksel Yapının Kırılma Sürecinde Dindarlık (Oğuzeli Örneği). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı (Din Sosyolojisi). 12.06.2008.

Muhammed Özdil, "İsmail Gaspıralı'nın Din ve Toplum Anlayışı", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı (Din Sosyolojisi). 18.08.2009.

Yönetiminde, En Az Bir Yıldan Fazla Yürütülen Tamamlanmamış Doktora Tezi:

Adem Gürler, "Din ve Suç (Hükümlüler Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma)" Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı (Din Sosyolojisi).

Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü:

1765-D-08 nolu S.D.Ü. BAP tarafından desteklenen "Din ve Suç (Hükümlüler Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma)".

Alanı İle İlgili Olarak Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum Ve Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı Yada Panelist Olarak Görev Yapmak:

2006. Din Görevlilerinin Türk Toplumundaki Yeri ve Önemi. Camiler ve Din Görevlileri Haftası Paneli, Düzenleyen: Uşak Müftülüğü, 1.10.2006, Uşak.

Rektör Yardımcılığı, Dekanlık, Enstitü Yada Yüksekokul Müdürlüğü

Gelendost Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (2005-2008):

Merkez Müdür Yardımcılığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı:

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı

Yükseköğretim Üst Kuruluşlarında Ve Bu Kurum Yada Kuruluşlarının Oluşturduğu Komisyonlarda; Üniversite Organlarında Yada Rektörlükçe Kurulan Komisyonlarda Görev:

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (2004-2008)

Hakemli Bilimsel Veya Mesleki Dergilerde Hakemlik:

Tabula Rasa

Dini Araştırmalar

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü Dergisi

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Scı, Sscı Ve Ahcı Dışındaki Uluslararası İndeks Ve Özler Tarafından Taranan Dergilerde Hakemlik:

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi