Hit (546) Y-3727

Muhammed Fatih Kesler

Künyesi : Prof.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : fatihkesler@hotmail.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-08 Güncelleyen : /0000-00-00

Muhammed Fatih Kesler

Özgeçmiş

Lisans: Ankara Ü. İlahiyat Fak. (1984)

Doktora: Ankara Ü. Sos. Bil. Ens.(1991)

Doçentlik: 24.11.1999

ESERLERİ

Tez

· Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Kitap, Doktora Tezi, Ankara Ü. Sos. Bil. Ens, 1991.

Kitaplar

· Kuran-ı Kerim’de Yahudiler ve Hıristiyanlar, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, Ankara 1994, 1995, 2001, 2004.

· Kuran-ı Kerim’de İnsan Tipleri, Akçağ Yayınevi, Ankara 1995.

· Kuran-ı Kerim’in Evrenselliği, Esra Yayınevi, Konya 1996.

· Kuran-ı Kerim’de Muhkem ve Müteşabih, Osmanlı Yayınevi, İstanbul, 1996.

· Konulu Tefsir, Akçağ Yayınevi, Ankara 2002.

· Kuran-ı Kerim’e Göre Düşünce Sapmaları.

· İstiaze, Besmele ve Fatiha Tefsiri, Akçağ Yayınevi, Ankara 2005.

· Mekke Tefsir Ekolü, Akçağ Yayınevi, Ankara 2005.

· Medine Tefsir Ekolü, Akçağ Yayınevi, Ankara 2005.

· Irak Tefsir Ekolü, Akçağ Yayınevi, Ankara 2005.

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

· Prophetic Solidarity in The Qur’an and The Gospels: The Model of Muhammad and Jesus, Islamic Quarterly, Vol. 48 no: 1, pp. 69-83, 2004 London.

· Some Distinguishing Characteristic of The Qur’an in Relation to The Previous Prophetic Revelations, Islamic Quarterly, Vol. 48 no: 4, pp. 47-66, 2004 London.

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

· Yirmi birinci Yüzyılın Eğitimine Doğru, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Dergisi, 14 (1988) Ankara.

· Sabililik ve Sabililer, Diyanet Dergisi, XXIV-II (1988) Ankara.

· İslam’da Taklit ve Hükmü, Hakses Aylık Dergi, 345, 346 (1993) Ankara.

· İslam’da Cemaat ve Camii, Hakses Aylık Dergi, 346 (1993) Ankara.

· Kuran’a Göre İlk İnsanın Eğitimi, Hakses Aylık Dergi, 347 (1993) Ankara.

· Nehrin Ötesinden Gelen Adamlar, Hakses Aylık Dergi, 356 (1993) Ankara.

· Bir Hadis ve Yorumu, Hakses Aylık Dergi, 357 (1993) Ankara.

· Kuran’da Nefs Kavramı, Hakses Aylık Dergi, 391, 392 (1993) Ankara.

· Kuran-ı Kerim’in Evrenselliği ve Tarihsellik, İslâmî Araştırmalar Dergisi, 14/1 (2001) Ankara.

· Kuran-ı Kerim’deki Zâid Harflerin Sırları, İslâmî Araştırmalar Dergisi, 14/1 (2001) Ankara.

· Kuran-ı Kerim’in Bütünselliği Üzerine Bir Yöntem Denemesi, İslâmî Araştırmalar Dergisi, Ankara, 15/4 (2002).

· Kuran-ı Kerim’de Hz. Peygamber’e Hitaplar (I), Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, 43/2 (2002).

· Kuran-ı Kerim’de Hz. Peygamber’e Hitaplar (II), Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 44 (2003) Ankara.

· Kuran-ı Kerim ve İncillerde Peygamber Dayanışması: Muhammed (A.S.) ve İsâ (A.S.) Örneği, Ekev Akademi Dergisi, 19 (2004) Erzurum.

· Kuran-ı Kerim ve Hadislerde Şehit Kavramı, Ekev Akademi Dergisi, 20 (2004) Erzurum,

· Kuran-ı Kerim ve Hadislerde Şefaat İnancı, Tasavvuf - İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 13 (2004) Ankara.

· Kuran-ı Kerim’i Önceki Vahiylerden Ayırt Eden Bazı Özellikler, Diyanet İlmi Dergi, 41/2 (2005), Ankara.