Hit (594) Y-3700

Ali Eroğlu

Künyesi : Prof.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : alidursun@atauni.edu.tr
D.Yeri : Bayburt / Maden D.Tarihi : 1947
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Fransızca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali Eroğlu

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Bayburt – Maden, 1947

Medeni Durumu: Evli

Yabancı Dili: Arapça - Fransızca

İlkokul: Maden İlköğretim Okulu

Lise: Erzurum İmam Hatip Lisesi, 1969

Lisans: Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü, 1973

Doktora: Atatürk Ü. Sos. Bil. Ens.“Müfessir Beğavi, Hayatı ve Tefsirindeki Metodu” 1987

Doçent: Atatürk Ü. İlahiyat Fakültesi 1996

ESERLERİ

Tez

· Doktora: Atatürk Ü. Sos. Bil. Ens.“Müfessir Beğavi, Hayatı ve Tefsirindeki Metodu” 1987

Kitaplar

· Kur’an-ı Kerim Meali, Kolay ve Anlaşılır Tefsiri, Erzurum 2001.

· Tarihte Tefsir Hareketi ve Tefsir Anlayışları, Erzurum, 2002.

· El-Kifâye fi’l- Kıraat li’l- Beğavî, Erzurum, 2002.

· Kuran Tarihi ve Kuran İlimleri Üzerine, Erzurum, 2002.

· Kuran’da Evrensel Ahlak İlkeleri

· Hud Suresi Üzerine Bir Tefsir Denemesi, Erzurum, 2003

· Rahman Suresindeki Tekrarlar Çerçevesinde Sure Üzerinde Bir Meal Denemesi

· Şeyhülislâm Musa Kazım Efendi ve Safvetü’l- Beyan Adlı Tefsiri, Erzurum–2002

Makaleler

· “Ramazan ve İbadet”, Yağmur Dergisi, Nisan, 1989.

· “Me’âlimu’t- Tenzil ve Tefsîru’l- Kur’âni’l- Azim Tefsirleri Üzerine Bir Mukayese”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:9, Erzurum, 1990.

· “Kuran-ı Kerim’de Fasıla”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:10, Erzurum,1991.

· “Şiirle İstişhâd Açısından Medârik Tefsiri”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 11–12, Erzurum, 1993–1994.

· “Kuran-ı Kerim’in Tefsiri ve Meânil- Kuran Müelliflerinin Kuran Tefsirine Getirdikleri”, EKEV Akademi Dergisi, Sayı:10, Ankara, 2002.

· “Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük Tefsir Tarihi Üzerine Bir Değerlendirme”, ERVAK Araştırma Dergisi, Erzurum, 2002.