Hit (395) Y-3640

Şahabettin Ergüven

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : erguven@gazi.edu.tr
D.Yeri : Çorum / Alaca D.Tarihi : 1971
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Arap Dili ve Belağatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Şahabettin Ergüven

Özgeçmiş

1971 Çorum Alaca'da doğdu.

İlköğrenimini Alaca Cumhuriyet İlkokulu, ortaöğretimi ise

İstanbul Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nde 1989 da tamamladı.

Lisans öğrenimi Ezher üniversitesi, Usulu'd Din Fakültesi’nde 1995'te,

Yüksek lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı’nda "Celaleddin es-Suyuti ve Galatatu'l Avamm'ı" başlıklı tezle 1998'de bitirdi.

Halen doktora öğrenimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalında " Arap Dili ve Edebiyatı Açısından İbn Hazm el- Endelusi" isimli tez çalışmasıyla sürdürmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Çalışmaları

· “Şekil ve İçerik Bakımından İslami Şiire Bir Bakış”(Çeviri), İslami edebiyat, Ocak-Şubat-Mart, Sayı, 28, İstanbul 1999.

· Diplomasi, Politika ve Uluslararası İlişkiler Sözlüğü -Arapça-Türkçe, Türkçe Arapça-, Yayına Hazır Sözlük Çalışması