Hit (604) Y-3578

Faruk Çiftçi

Künyesi : Yrd. Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : fciftci@ksu.edu.tr
D.Yeri : Kayseri D.Tarihi : 1964
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Arap Dili ve Belağatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-30 Güncelleyen : /0000-00-00

Faruk Çiftçi

Özgeçmiş

1964 yılı Kayseri doğumlu.

1985 yılında A.Ü. DTCF. Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun oldu.

1993 yılında İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak atandı.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1996 yılında "Maveraunnehir ve Horasan Bölgesinde Yetişen Dilci ve Edipler" konulu çalışmasıyla Yüksek Lisans, 1999 yılında "Endülüs'te Hilafet Dönemi Edebi Çevresi" konulu çalışmasıyla Doktorasını tamamladı.

2000 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Temel İslam Bilimleri Bölümünde Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı.

Halen aynı fakültede bu kadroda görev yapmaktadır.

İngilizce ve Arapça bilmektedir.

ESERLERİ

Tez

· Yüksek Lisans Tezi: Maveraunnehir ve Horasan Bölgesinde Yetişen Dilci ve Edipler (Fergana, Şaş, Farab, Harizm, Cürcan, Nese, Merv ( 173–940/789–1436)

· Doktora tezi: Endülüs'te Hilafet Dönemi Edebi Çevresi (316–422/929–1031)

Makaleler

· Yrd. Doç.Dr. Faruk ÇİFTÇİ,"Ebu'l-Atâhiye'nin Şiirlerinde Zühd Anlayışı", Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: VI, Sayı: 23, Yaz- 2006, s. 75–96

· Yrd. Doç. Dr. Faruk ÇİFTÇİ, "Hassan b. Sabit'in Hz. Peygamber Söylediği Mersiyeler", KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 4 Temmuz-Aralık 2004 s. 79–95

· Yrd. Doç.Dr. Faruk ÇİFTÇİ, "Arap Geleneğinde Şair ve Cin ilişkisi" EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 6, Sayı:13, Güz 2002, s. 315–324.

Çeviriler

· Yrd. Doç. Dr. Faruk ÇİFTÇİ, "Edebiyat Tarihi ve Arap Romanı" , (Yazan. Roger ALLEN), KSÜ. İlahiyat fakültesi Dergisi, Yıl:3, Sayı: 6, Temmuz-Aralık 2005, s. 129–149

· Yrd. Doç.Dr. Faruk ÇİFTÇİ, "Arap Şiirinde Modernizm ve İstiare", ( Yazan: Saadi A. SIMAWE), KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 3 Ocak-Haziran 2004, s.113–133.