Hit (682) Y-3511

Şaban Karasakal

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : skarasakal@hotmail.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Şaban Karasakal

Eğitim

Lisans Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1991

Yüksek Lisans Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997

Doktora Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005

Yabancı Diller: İngilizce, Arapça

ESERLERİ

Tez

· Y.Lisans Tezi: Tefsire İsrâiliyyatın Girişi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997

· Doktora Tezi: Kuran ve Sosyal Psikoloji, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005

Makaleler

· Kuranda Zikredilen Hamanın Tarihi Geçerliliği Sher Mohammed Syed, Yayıma Hazır Çeviri

Bildiriler

· Erzurum Oltu İlçesinde 01.05.2004 tarihinde Kutlu Doğum Haftası Münasebeti İle Hazırlanan Din-Kültür-Barış ve Çağdaşlık adlı panelde, Din-Kültür İlişkisi başlığı ile sunulan tebliğ