Hit (896) Y-3508

Ömer Pakiş

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Ömer Pakiş

Eğitim

Lisans Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1993

Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996

Doktora Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000

Yabancı Diller İngilizce, Arapça

ESERLERİ

Tez

· Y.Lisans Tezi: Molla Halil es-Si’irdî ve Tefsirdeki Metodu.

· Doktora Tezi: Aziz Mahmud Hüdayî’nin Kuranı Yorumlama Metodu

Makaleler

· Ez-Zemahşeri ve el-Beyzavi’nin Kuranı Yorum Şekilleri