Hit (685) Y-3507

Mehmet Ünal

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : mehmetunalunal@hotmail.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmet Ünal

Eğitim

Lisans Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller İngilizce, Arapça

ESERLERİ

Tez

· Y.Lisans Tezi: Sahabenin Kur’an Okuma Anlayışı

· Doktora Tezi: Kuranın Anlaşılmasında Kıraat Farklılıklarının Rolü

Makaleler

· Ünal, Mehmet, Tefsir Kaynaklarına Göre Hz. İsa’nın Ölümü, Ref’i ve Nüzulü Meselesi, İslamiyat, cilt:3 sayı: 4, Ekim-Aralık, 2000