Hit (552) Y-3496

Gürbüz Deniz

Künyesi : Yrd. Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Erzurum D.Tarihi : 1965
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslam Felsefesi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Gürbüz Deniz

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum 1965

Lisans: 1988

Yüksek Lisans: 1992

Doktora: 1999

Yardımcı Doçent: 2001

Medeni Durum: Evli

Bildiği Yabancı Diller: Arapça, İngilizce

Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar:

Türk Felsefecileri Derneği,

İslam Felsefecileri Derneği

Verdiği Lisans Dersleri:

İLA419 - Çağdaş İslam Düşünürleri

İLÖ421 - Türk Düşünce Tarihi

İLÖ214 - Türk Tarihi ve Kültürü

Verdiği Yüksek Lisans Dersleri:

1. İslam Düşüncesinde Tehafüt Geleneği

2.Meşşai Düşüncesinde Hürriyet

Katıldığı Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Toplantılar:

SEMPOZYUMLAR

İslam Felsefesinin Problemleri, Ank. 2002

İslam Felsefesi Nedir? Ank. 2001

Kuran ve İnsan, Kayseri 2004

Uluslararası Farabi Sempozyumu, Ank.2004

KONFERANSLAR

Farabi’nin ‘Şehir’e Bakışı, Gerede 2004

Yayımlanan Çalışmalar:

MAKALELER

1. Gazali ve Ömer Hayyama Göre Hakikatı Arayanların Sınıflandırılması Tasavvuf Dergisi sayı:10 2003

2. İbn Rüşd’e Göre İnsan Hürriyeti, İslam Felsefesinin Meseleleri Kitabının İçinde Ank. 2004

3. Katip Çelebi, ‘Osmanlı’ Yeni Türkiye Yayınları Cilt:7 Ank. 1999

4. Hocazade, ‘Osmanlı’ Yeni Türkiye Yayınları Cilt:7 Ank. 1999

5. Human Freedom According to al-Farabi. Yasavi Colu, Sayı: 2, 2005

6. Al-Farabi on Divine Knowledge, Orientalistischen Literaturzeitschrift, sayı 100,2005

Üzerinde Çalıştığı Konular:

1. Meşşai Filozoflarına Göre Mead

2. Kur’an-da Sorumluluk

3. İbn Sina’da İnsan Hürriyeti