Hit (509) Y-3484

Ali Rıza Gül

Künyesi : Doç.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : alirizagul@hotmail.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali Rıza Gül

Eğitim

Lisans Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1988

Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995

Doktora Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001

Yabancı Dilleri: Arapça, İngilizce

ESERLERİ

Tez

· Y.Lisans Tezi: Kuranda Ticaret Ahlâkı, Ankara, 1995.

· Doktora Tezi: Tarihi Bağlamı Çerçevesinde Kuranda Riba Yasağı, Ankara, 2001

Makaleler

· Bazı Meal ve Tefsirlere Yöneltilen Eleştirilerin Bilimsel Değeri Üzerine (Bir Makalenin Düşündürdükleri), ?İslâmî Araştırmalar c. 15, sayı: 3, 2002.

· Kıyamet Suresinin 16-19uncu Ayetlerine Yüklenen Geleneksel Yorumlar Üzerine, AÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. XLV, sayı: 2, 2003.

· İslâm İktisat Düşüncesi ve İktisadi Hayattaki Tezahürleri, Diyanet Aylık Dergi, sayı: 153, Eylül 2003.

· Kuran Ayetlerini Tarihlendirmede Nüzul Sebeplerinin Rolü, Dini Araştırmalar Dergisi.

· Klasik Tefsir Usulünün Kuranı Anlamaya Katkısı, Yayına hazır.

· Kuran’daki İnfak Kavramının Semantik Analizi, Dini Araştırmalar Dergisi.

Kitap

· Borç Ayetlerinin Aktüel Değeri Faizsiz Bankacılıkta Mevduat ve Fonların Statüsü Meselesine Kuran Işığında Bir Yaklaşım- Ankara: İlahiyat Yayınları, 2004.