Hit (1396) Y-3389

Ali Yılmaz (Erzurum/1971)

Künyesi : Yrd. Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : E-Posta : aliyilma@cumhuriyet.edu.tr
D.Yeri : Erzurum D.Tarihi : 17.06.1971
Görevi : Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Arap Dili ve Belağatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-11-23 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali Yılmaz

17 Haziran 1971 tarihinde Erzurum'da doğdu.

1993 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Sos. Bil. Enstitüsü'nde,

Doktorasını 2000 yılındaMarmara Üniversitesi Sos. Bil. Enstitüsü'nde tamamladı.

Tezler:

El-Mutarrizi ve “el- Misbah” Adlı eseri (Yüksek Lisans)

Arapça’da Nahiv ve Belağat Açısından Te’kid (Doktora)

Kitaplar:

Sosyal Bilimler Sözlüğü, Arapça-Türkçe-İngilizce-Fransızca

Ulusal makaleler:

Mutarrizi ve Misbah’ı (C. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 3)

Arapça’da İsim Fiiller (C. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:5)