Hit (823) Y-3352

Erol Ayyıldız

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Arap Dili ve Belağatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-22 Güncelleyen : /0000-00-00

Erol Ayyıldız

Öğretim Üyesi

Eğitim

Lisans: İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü, 1969.

Doktora: XX. Asır Arap Edebiyatında Mustafa Sadık er-Rafii'nin Yeri,

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1983.

ESERLERİ

Kitap

· Arapça-Türkçe, Türkçe-Arapça Sözlük, Erkam Yayınları, ts.

· Mısır Romanının Doğuşu ve Muhammed Hüseyin Heykel'in Zeyneb Romanının Tetkiki ve Tahlili, Fatih Yayınevi, Bursa, 1992.

· Mahmud Teymur'un Hikayelerinde Sürükleyicilik Unsuru ve Sürprizli Sonlar, Bursa, Fatih Yayınevi, 1992.

· Mustafa Lütfi el-Menfeluti'nin Paul ve Virginie Tercümesi Üzerine Değerlendirme, Fatih Yayınevi, Bursa, 1992.

Makale

· Mısır'da İngiliz İşgalinin Arap Dili Üzerindeki Tesirleri, U.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.l,sayı 1, 1986

· Mustafa Sadık er-Rafi'i'nin Hayatı,Edebi Cephesi ve Eserleri, U.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.2, sayı 2, 1987

· Mustafa Sadık er-Rafi'i'nin İ'cazü'l-Kur'an'ı ve Arap Edebiyatı Tarihinin Son Cildinin Tetkiki, U.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.3, sayı 3, 1991

· Mustafa Sadık er-Rafi'i'nin Arap Edebiyatı Tarihi Adlı Eserinin Tetkiki, U.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi,c.3,sayı 3 1991.

Çeviri Kitap

· Taklitlerin Çarpışması, Muhammed Kutup, İrfan Yayınevi, İstanbul

· Asr-ı Saadetteki İslam Şehitleri, Ali Sami en-Neşşar, Bahar Yayınevi, İstanbul.

· Peygamberimiz ve Ashabı, Ahmet Kutsi b.Mustafa Kadınhani, Erkam Yayınları, İstanbul.

Bildiri ve Müzakere

· Harputi'nin Kaside-i Bürde Şerhi'nin Dilbilgisi ve Belagat Açısından İncelenmesi, Dünü ve Bugünü İle Harput Sempozyumu, 1999