Hit (773) Y-3283

Hüseyin Hilmi Efendi

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Müftü Uzm.Alanı : Müftü
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Hüseyin Hilmi Efendi

(Reisü'l-Kurrâ Hüseyin Hilmi)

Araştırmalarımıza rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Müftülüğü Meşihat arşivlerinde dosyasını bulamadık.

Medreselerin kapatılması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev almış olması muhtemeldir.

Ancak bu bakanlık arşivi henüz düzenlenmediğinden, buradan da hakkında bilgi elde edilememiştir.

Ruşen Eşref Ünaydın'ın "Özleyişi”nde Hafız Hüseyin ismi geçmektedir.

Milli Mücadele'nin ilk günlerinin dini havasını da yansıtan seslenişinde (Mustafa Kemal Paşa'ya) Ruşen Eşref Bey şöyle demektedir:

"O eski Meclis binasının bir küçük odasında bir mescit vardı.

Hatıramda yanılmıyorsam, Meclis'in koridorunda veya kapısına yakın bir yerinde ezan da okutturulurdu.

Hatta o ezanlar, bazı günler pek gür ve güzel sesli, Kuvay-ı Milliyeci kılığında giyimli, baldırları dolaklı, bacakları külotlu, başı kalpaklı Hafız Hüseyin okurdu.

Ara sıra onu cepheye götürürdüm.

O bir hafız, bir kaside-gû idi ki, güzel ve heyecan verici sesini Garp Cephesi'ndeki kıt'alara dinletirdim; bu sesle onları şevke getirirdim.

Onu cephenin her tarafında semt semt dolaştırıp Türkçe kaside okuyuşunu askere dinletirdim.

Hacıbayramveli Camii'nde bayram namazları gibi cemaatin bol olduğu toplantılarda Hafız Hüseyin'in, cami duvarlarını ve âdeta kubbe yüksekliğinde tavanını billur parıltılarla dolduran ve billur hevenklerinden taşan ışıklar misillû pırıltılarla titretip dinleyenleri galeyana getiren kasidelerini kalabalık halk içinde, sen, kendin de, herkes gibi halılar üzerine bağdaş oturarak, o sesin en duygulu yerlerinde, göklere uçacakçasına çırpıntılı yerlerinde dudaklarını titreten heyecanını tutmaya çalışarak dinlerdin. Sen o bayram namazlarına giderdin" (1).

Ruşen Eşref'in söz ettiği "Hafız Hüseyin"in Ankara Fetvası'nı tasdik eden "Reisü'l-Kurrâ Hüseyin Hilmi Efendi'nin (2) olması muhtemeldir.

Bilindiği üzere "Reisü'l Kurrâ", hafızlardan Kur'an-ı Kerim'i usulüne göre okuma ilmini tamamlayanların kendilerine üstat kabul ettikleri kimsedir.

(1) Ruşen Eşref Ünaydın'ın Özleyiş'inden naklen Sadi Borak, Atatürk ve Din, Anıl Yayınevi, İstanbul, 1962, s. 77–78. (2) Hâkimiyet-i Milliye, 5 Mayıs 1336/1920, No: 27. Ayrıca bkz, EK: III