Hit (1748) Y-3245

Ahmet Hulusi Efendi (Müftüler)

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Denizli D.Tarihi : 13.101.861
Ö.Yeri : Denizli Ö.Tarihi : 22.11.1931
Görevi : Müftü Uzm.Alanı : Müftü
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-18 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmet Hulusi Efendi, (Müftüler)

13 Eylül 1861′de Denizli-Kayalık Mahallesi’nde doğdu.

Babası, 1895 yılında Denizli Müftüsü iken vefat eden Osman Nuri Efendi’dir.

O da Denizli’nin sayılı âlim ve müderrislerinden Veliyyüddin Efendi’nin oğludur.

Ahmet Hulusi Efendi, İlköğretimini Denizli’de Tekelizade Bekir Efendi’den yaptı.

Daha sonra, babası Osman Nuri Efendi’nin Denizli-Kayalık Mahallesi’nde bulunan

medresesinde eğitim ve öğrenimini sürdürdü.

Bu medresede, babasından Arapça öğrendi.

Fıkıh dersleri aldı.

Ağabeyi Müftü Tahir Efendi’den Mantık, Sarf-Nahiv, Edebiyat, Fenbilgisi ve Abdullah Efendi’den Hadis öğrenimi gören Ahmet Hulusi Efendi, 4 Haziran 1891′de icazetnamesini aldı.

1 Eylül 1885 tarihinde babası Denizli Müftüsü Osman Nuri Efendi’nin fahri Müftü Müsevvitliği (Müftü Yardımcılığı) göreviyle ilk memuriyet hayatına başlayan Ahmet Hulusi Efendi,

1910′da bu göreve 200 kuruş maaşla asaleten atandı.

Aynı yıl Aydın Vilayeti İl İdare Meclisi üyeliğine seçildi.

Bir yılı aşkın bir süre, bu mecliste Denizli Sancağı’nı temsil etti.

Bu arada, Mekke-i Mükerreme’ye akan “Ayn-ı Zebin” su yolunun tamiri için kurulan (12 Temmuz 1906) yardım toplama komisyonunun da başkanlığını yapan Ahmet Hulusi Efendi,

ağabeyi Mehmet Tahir Efendi’nin ölümü üzerine 6 Haziran 1918′de Denizli Müftülüğü’ne tayin edildi.

Belirtilen memuriyetlerinin yanı sıra mezuniyetini müteakip babasının medresesinde hocalığa başlayan Ahmet Hulusi Efendi, 18 Ocak 1887′de Edirne’den “İbtiday-i Hariç Ruusunâme-i Hümâyûn”,

20 Aralık 1904′te Bursa’dan “İbtiday-i Dahil Ruusunâme-i Hümâyûn” ünvanlarını alarak, Sahn Müderrisliği’ne kadar yükseldi.

Ahmet Hulusi Efendi, Denizli’de Milli Mücadele hareketini başlattığı zaman 57 yaşında idi.

22 Kasım 1931′de 70 yaşlarında vefat etti.

Denizli kabristanındaki kabrinin sağ cephesinde "Millî mücâdelenin ilk alemdârı Denizli Müftüsü Ahmed Hulûsi Efendi burada medfûndur" diye yazılıdır.

Ahmed Hulûsi Efendi'nin beş oğlu ve bir kızı vardı.

Soyadı kânununun çıkmasından sonra âile "Müftüler" soyadını almıştır.