Hit (485) Y-2827

Ali Üsküdari

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Uzm.Alanı : Tezhip Sanatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali Üsküdârî

XVIII. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Osmanlı müzehhibi ve lake ustası.

Doğum ve ölüm tarihleri belli değil­dir.

Müstakimzâde, onun Hacı Yûsuf-i Mısrinin öğrencisi olduğunu ve XVIII. yüzyılın tanınmış hattatlarından Yedikuleli Seyyid Abdullah'ın yazdığı mushafların tezhibini yaptığını ve saz yaz­ma vadisinde (bk. tezhIp) "sânî-i Şah Kulı" olduğunu kaydeder (bk. Tuhfe, s. 271).

Tezhiplerinde, XVI. yüzyılın ilk yarısında saray nakkaşhanesinde çalışmış olan ressam Şah Kulı'nın Osmanlı süsleme sanatına kazandırdığı motifleri severek ve titizlikle işlemiştir.

Onun imzasını ta­şıyan tezhiplerle lake (rugan) tekniğindeki cilt kapakları, yazı altlıkları, yazı çek­meceleri, yazı kuburları (bk. kalemdan) ve yaylar 1723-1761 yılları arasına rast­layan tarihleri taşımaktadır.

Topkapı Sa­rayı Arşivi'nde muhafaza edilen ehl-i hiref defterlerindeki 1143-1144 (1731-1732) yıllarına ait masraf kayıtlarından sanatçının saray için çalıştığı anlaşılmak­tadır.

Eserleri Topkapı Sarayı Müzesi, Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ile yurt içinde ve dışında çeşitli koleksiyonlarda korun­maktadır.

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunan ve cönk tarzında şarkı makamlarını toplayan bir mecmuada da (TY, nr. 5650) Bati etkisini yansıtan realist çiçek resimleri yer almaktadır.