Hit (355) Y-262

Alemdar Yalçın

Künyesi : Prof.Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : mayalcin@gazi.edu.tr
D.Yeri : Kayseri D.Tarihi : 1950
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Dekan,Edebiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Edebiyat,Türk Dili ve Edebiyatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-02-18 Güncelleyen : /0000-00-00

Alemdar Yalçın
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1974) mezunu.
Bir süre liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı.
Yüksek lisans çalışmasını “1920/1928 Yılları Arasında Yazılan Romanlarda Batıl İtikatlar ve Boş Taassup’’ adlı teziyle 1977'de, doktorasını "İkinci Meşrutiyet Tiyatrosunda İçtimâi Meseleler" adlı çalışmasıyla 1982'de tamamladı.
1984 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı.
1987-89 yıllarında GÜ Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo-TV-Sinema Bölümünde görev yaptı.
1991'de doçent, 1997'de profesör oldu.
1998-2002 yıllarında İletişim Fakültesi dekanlığı görevini yürüttü.
Yalçın, 1986-87 yıllarında Hollanda Rotterdam Eğitim Fakültesinde Türkçe ve Türk edebiyatı dersleri okuttu.
1989'da misafir öğretim üyesi olarak gittiği Bağdat Üniversitesinde iki yıl görev yaptı.
Birinci Körfez Savaşı sırasında yurda dönerek (1991) Basın Yayın Yüksek Okulundaki müdür yardımcılığı görevine devam etti.
Giessen Üniversitesi Germanistik Bölümü ile Gazi Eğitim Fakültesi arasında yürütülen "İki Dilli Öğretmen Projesi"nin yöneticiliği ve Türkçe Öğretmenliği Bölümünün kurucu bölüm başkanlığı görevlerinde bulundu.
Çalışmalarını, Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi müdürü olarak sürdürdü.
1987'de UNESCO Millî Komitesi üyeliği görevinde bulundu.
Makaleleri; Fikir ve San'atta Hareket, Türk Edebiyatı, Yeni Sanat Dergisi, Hisar, Doğuş, Edebiyat, Töre, Bizim Ocak, Belgelerle Türk Tarihi, Yâren Meclisi, Birlik ve Dirlik, Ayyıldız, Türk Yurdu, Diyalog, Son Duvar, Bizim Anadolu, Kurultay Gazetesi, Yeni Türkiye, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Türkbilig Türkoloji Araştırmaları dergilerinde yayımlandı.

ESERLERİ:

 • 1920/1928 Yılları Arasında Yazılan Romanlarda Batıl İtikatlar ve Boş Taassup (yüksek lisans,1977)
 • İkinci Meşrutiyet Tiyatrosunda İçtimâi Meseleler (doktora,1982)

ARAŞTIRMA-İNCELEME:

 • Benim Devletim: Timur ve Cengiz Yasaları Doğu Devlet Yapılarına Giriş (1974)
 • Muallim Naci: Islahat-ı Edebiyye (1982)
 • İkinci Meşrutiyette Tiyatro Edebiyatı Tarihi (1984)
 • Tiyatro (1986)
 • Çağdaş İnsan ve Edebiyat (1987)
 • Siyasal ve Sosyal Değişimler Açısından Cumhuriyet Devri Türk Romanı 1920-1946 (1997)
 • Anadolu Ezgisi (1997)
 • Türkçe öğreniyorum: 1-2-3 (1998)
 • İkaros'un Yeni Yüzü - Cahit Sıtkı Tarancı (2002)
 • Tiyatro ve Canlandırma (Gıyasettin Aytaşla, 2002)
 • Siyasal ve Sosyal Değişmeler Açısından Çağdaş Türk Romanı (1946-2000) (2004).

DERLEME:

 • Çocuk Edebiyatı (Gıyasettin Aytaşla, 2002)

EDİTÖRLÜK:

 • Yurtdışındaki Türk Çocukları İçin Türkiye'yi Tanıtıcı İngilizce Çocuk Kitapları Serisi, Resimli, Uygulamalı Türkçe-İngilizce Sözlük (1988).