Hit (1334) Y-2605

Ahmed Efendi Çalak

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 1123 h
Görevi : Bestekâr Uzm.Alanı : Beste
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-07-05 Güncelleyen : /0000-00-00

AHMED EFENDİ, Çâlâk

Türk bestekârı, şeyh ve zâkir.

Tasavvuf ve mûsiki çevrelerinde Çâlâk lakabı ile şöhret bulmuştur.

Kelime halk ağzında "çaylak" şekline girdiğinden Çaylak Ahmed Efendi olarak da anılır.

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunma­makla beraber İstanbul'da yaşadığı bi­linmektedir.

1091'de (1680) Cağaloğlu Sarayı civarında kendi lakabı ile anılan Halvetiyye Tekkesi şeyhliğine tayin edil­di.

Safer 1123 (1711) tarihinde vefatına kadar bu vazifede kaldı ve aynı tekke­nin hazîresine defnedildi.

Müstakimzâde Mecmua'sında onun 1133'te öldü­ğünü kaydediyorsa da diğer kaynaklar­la karşılaştırıldığında bu tarihin yanlış olduğu anlaşılmaktadır.

Vefatından son­ra yerine, Türk dinî mûsikisinin önde gelen bestekârlarından biri olan oğlu Çâlâkzâde Şeyh Mustafa Efendi getiril­miştir.

Ahmed Efendi zamanının önemli zâkirleri arasında yer almış, dinî mûsiki ve tasavvuf sahasındaki kudretini de uzun müddet devam ettirdiği şeyhlik vazifesi ile göstermiştir.

Bestelediği dinî eserler muhtelif el yazması güfte mecmuala­rında görülmekte ise de bunlardan hiç­biri günümüze ulaşmamıştır.