Hit (300) Y-2415

Mehmet Zahid Kotku

Künyesi : Şeyh Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Bursa D.Tarihi : 1897
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1980
Görevi : Hatip,Hoca,İmam,Tasavvuf Şeyhi Uzm.Alanı : Mutasavvıf, İslâm Bilgini,Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Ahmet Hişam/2009-05-04 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmet Zahid Kotku

Ailesi Kafkasya'dan göç etmiştir.
1897'de Bursa'da doğdu.
İstanbul'a gelerek Dağıstan'lı Ömer Ziyaeddin Gümüşhanevi'ye bağlanarak Nakşibendi Tarikatı'na girdi.
Tasavvuf Terbiyesi yanı sıra İslami İlimler öğrenimi gördü.
Dergahlar'ın kapatılması üzerine Bursa'ya dönerek bazı Camiler'de İmam Hatiplik Görev'inde bulundu.
1952'de yeniden İstanbul'a gelerek önce Zeyrek'te bir Cami'de, daha sonra da ömrünün sonuna kadar İskenderpaşa Camii'nde İmam ve Hatiplik Görevleri'nde bulundu.
Müridleri ile Türkiye Siyasi Hayatında, Üniversite ve Aydın Çevreler'inde Tasavvuf'a yönelişin başlamasında önemli bir rol oynadı.
Misyonunu Damadı Esat Coşan devraldı.
Nazif Gürdoğan tarafından Biyografisi yazıldı.

Eserleri:

(Sohbet-Araştırma-İnceleme):

Tasavvufi Ahlak (5 cilt, 1984–85)

Nefsin Terbiyesi (1984)

Mü'minlere Vaazlar (1985)

Hac (1985)

En Güzel Ameller (1985)

Korku ve Ümit (1985)

Zulüm (1985)

İlim (1985)

Sabır (1985)

Cihad (1985)

Zikrullahın Faydaları (1985)

Müminlerin Vasıfları (1985)

Namaz (1985)

İman (1985)

Yemek Adabı (1985)

Tevbe (1985)

Zekat (1985)

Cömertlik (1985)

İçki (1985)

Tevhid (1985)

Ana-Baba Hakları (1985)

Hadislerle Nasihatlar (2 cilt, 1985)

Ehl-i Sünnet Akaidi (1986)

Cennet Yolları (1986)

Çeviri-Yayına Hazırlama:

fi İsbâti 'r-Râbıta (Mevlâna Hâlid'den, 1990)

Hediyyetü'l-İhvan fi-Âdâbi Zikri'l Mennan (Mevlâna Hâlid'den, 1990)