Hit (1973) Y-2139

Sadreddin Yüksel

Künyesi : Lakabı : Sadrettin Hoca
Tabakası : E-Posta : 20,yy
D.Yeri : Sarayönü / Konya D.Tarihi : 1920
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 25.Ara.04
Görevi : Hoca,Müftü Uzm.Alanı : Fıkıh,Kelam,Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Kürtçe, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2015-06-11 Güncelleyen : /0000-00-00

Sadreddin Yüksel
Aslen Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Haydaran aşiretindendir. Dedesi Ali Ağa, Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde şehit düşmüştü. Rus ordularının Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeni çeteleriyle birlikte Adilcevaz ve çevresine saldırmaları nedeniyle, babası akrabalarıyla birlikte memleketini terk ederek Konya'nın Sarayönü ilçesine yerleşmişti.
Ailesi kısa bir süre sonra tekrar Koçeriye döndü. Yedi yaşında iken babası Tabir Efendiyi yitirdi. Bir yıl sonra da, hamileri Hüseyin Paşa öldürülünce (1928) aile himayesiz kaldı.
Sadreddin Yüksel, on bir on iki yaşlarında okumak üzere ailesinden ayrıldı. Kur'an-ı Kerim'i hatmedip hafiz oldu. Değişik bilginlerden İslâmî ilimler öğrenimi gördü. Sonra medreseye devam etti, öğrenimini tamamlayıp Norşin'e dönerek burada öğrenci yetiştirmeye başladı.
1947 yılında Şam'a gitti, oraya yerleşmek istediyse de mümkün olmadı. 1951'de Şeyh Ma'sum'un kızı Sarete Hanım ile evlendi ve aynı yıl askere gitti. Menemen'de başladığı askerliğini Ankara'da tamamladı. 1958 yılında girdiği müftülük sınavını kazanarak Siirt'in Baykan ilçesi müftülüğüne atandıysa da bir süre sonra müftülük görevinden istifa etti.
1961 yılında Adalet Partisinden milletvekili adayı oldu, ancak seçilemedi. 1963 yılında İstanbul'a gitti,
Yeni İstiklâl gazetesinde yazılar yazmaya başladı. 1968 yılında İstanbul merkez vaizliğine atandı. Bu arada, İstanbul Müftülüğü ile Yüksek İslâm Enstitüsünde tefsir dersleri vermeye başladı, Bugün gazetesinde yazılar yazdı. 1972 yılında, evinde Risale-i Nur Külliyatı bulundurmaktan hakkında soruşturma açıldı.
1975 yılında İstanbul merkez vaizliğinden istifa etmek zorunda kaldı. Yaşamını 1996 yılında kadar usul, fıkıh., tefsir , kelam (İslâmî inançları açıklama), siyer ve mantık dersleri vererek sürdürdü, öğrencilerine okuttuğu eserler arasında Mevlâna Celâleddîn-i Rumi'nin Mesnevisi, Sa'di'nin Gülistan'ı, Molla Cami'nin Divân'ı ve Baharistan'ı, İbn Farız Divânı, Hafız Divânı, Mevlâna Halid-i Bağdadî'nin Divânı, Birgivî'nin Tarikat-ı Muhammediye'si gibi önemli eserleri de vardı.
Makaleleri Yeni İstiklâl (1961-66), Bugün (1966-1971), Babıalide Sabah, Ufuk, Büyük Gazete (haftalık, 1976-1980), Yeni Asya, Milî Gazete ile Hilâl (Salih Özcan'ın), İmza (1989-1994), Girişim vb. dergilerde yayımlandı.

Eserleri:
- Dinî Ve İlmî İncelemeler, 1969, Ötüken Yayınlan, İstanbul
- Asıl Kamus, Arapça-Türkçe Lügat, 1973, Hilâl Yayınları, istanbul
- İctihad-Taklid Ve Telfik Risalesi ( Muhammed Abduh, Reşid Rıza Ve Hayreddin Karaman'a Reddiye), 1975, Fazilet Neşriyat İstanbul
- Prof. Muhammed Hamidullah'ın İslâm Peygamberi ve Muhammed Resulullah Adlı Eserlerine Reddiye, 1975, Fazilet Neşriyat, İstanbul
- Mevlâna Halid-i Bağdadî'nin Divanı Ve Şerhi, 1977, Sabah Kültür Yayınlan, İstanbul
- İslâmî Araştırmalar, 1982 Tuba Yayınları, İstanbul ;İkinci Baskı, 1992, Madve Yayınları, İstanbul
- İslâmî Açıdan Laiklik, 1983, Tahran-İran
- MakalelerI,1985, Madve Yayınlan, İstanbul
- MakalelerII, 1987, Madve Yayınlan, İstanbul,
- Günümüz Meselelerine Kur'an'dan Cevaplar, MakalelerIII, 1988, Madve Yayınlan, İstanbul
- MakalelerIV, 1990, Madve Yayınlan, İstanbul.
- MakalelerV, 1993, Madve Yayınları, İstanbul

- Şerhul-Elğâz, (Bahauddîn 'Amili’nin "Keşkül" adlı kitabındaki Lüğazlar üzerine Şerh), 1983, Şamil Ya*yınevi, İstanbul.
- Risâletun Fi Şe'nil-Cum'ati, (Cum'a Namazı Üzerine) 1983, İstanbul.
- Haşiyetu 'Ala Şerhi's-Sudûr Fi Şerhi Hâli’l-Mevta Fil-Kubûr, (İmam Celaluddîn 'Abdurrahman Es-Suyûti'nin (V.911/1505), Kabir Alemi’ne alakalı kitabına Haşiye), 1985, Kahraman Yayınlan, İstanbul
- Haşiye 'Ala Tefsiri İşârâtil-İ'caz Fi Mezanil-İcâz (Bediüzzaman'ın İşaratu'l-İ'caz adlı Tefsirine Haşiye), 1988, Med-Zehra Yayınlan, İstanbul
- Şerhu İsa Ğoci, (Molla Halil El-Es'ardi’nin (V. 1257/1841) İsa Goci adlı Mantık kitabına Şerh), 1988, Tebliğ Yayınları, İstanbul.
-Tahkik Ve Haşiya 'Ala Mecelletil-Ahkâmi’l Adliyye (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye'nin Arapça Nüshası üzerine Tahkik Ve Haşiyeler; Yayınlanmamıştır.)
- Haşiyetu 'Ala Divâni İbn Fârid (İbn Farız Divanı'na Haşiye),
- Talikât 'Ala Haşiyeti Kızıl İcaz Fi îlmi’l-Mantık
Bediüzzaman'ın Ahdari ye ait Süllem adlı manzum mantık kitabı üzerine Kızıl İcaz adıyla yazıp yayınladığı, Haşiyesi üzerine geniş bir Talikat; Müfid Yüksel tarafından yayma hazırlanmıştır.

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort