Hit (1273) Y-196

Ahmet Çelik

Künyesi : Doç.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : celik25@atauni.edu.tr
D.Yeri : İspir / Erzurum D.Tarihi : 1956
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmet Çelik

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum / İspir 1956

Medeni Durumu: Evli

Yabancı Dili: İngilizce / Arapça

İlkokul: Erzurum / İspir Yedigöze Köyü İlkokulu,1971

Ortaokul: Erzurum İmam Hatip Lisesi Orta kısmı 1975

Lise: İstanbul / Fatih Vatan Lisesi, 1978

Lisans: Umul –Kura Üniversitesi Mekke / S.Arabistan, 1988

Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Kur’an Semantiği Üzerine”, 1991

Doktora: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Tasavvufî Tefsir Âlûsî Örneği”, 1996

ESERLER

Kitaplar

· Kuran ve Sünnet Işığında Kelime-i Tevhidin Ameli Boyutu, Ekev Yay. Erzurum, 2002

· Cennet ve Cehennem’in Sonsuzluğu, Ekev Yay. Erzurum, 2002/2.

· Kuran Semantiği Üzerine, Ekev Erzurum, 2002

· Tasavvufî Tefsir Âlûsî Örneği, Ekev yayınları Erzurum, 2002

Makaleler

· Kuran’a göre Cehennem’de Kalmanın Semantik Tahlili Ekev Akademi Dergisi, Ankara, (2002)

· Kuran’a Göre Ahiret İnancının Bireysel ve Toplumsal Yönü, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2001

· Kuranda “Tevhide” Delalet Eden Semantik Alanlar” Ekev Akademi Dergisi Ankara, 2001

· Kuran’da “Tevhide” Delalet Eden Semantik Alanlar”(2) Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2003

· Birey ve Toplumun Islahı Açısından Kuran Kıssaları Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı, 22, yıl 2004

· Âlûsî'nin Kuran’ın İcazıyla İlgili Görüşleri. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı, 24, yıl, 2005.

· Yeni Bir Evanjelik Hıristiyan Taktiği: Uydurma Kuran "el-Furkânu'l-Hakk". Ekev Akademi Dergisi, sayı, 28, Yaz, 2006.

· Tarih Boyunca Kuran’dan Yapılan İntihaller, Çalıntılar ve Eski Müseylime İle Çağdaş Müseylimeler Arasında Bir kıyaslama,(Arapça), Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı, 25, yıl, 2006.