Hit (919) Y-1438

Ahmet Tevfik Efendi (Çelik)

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Zemvan Köyü/Yusufeli D.Tarihi : 1883 (1299)
Ö.Yeri : Yusufeli Ö.Tarihi : 1935
Görevi : Müftü Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-02-01 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmet Tevfik Efendi (Çelik)

Patraman Oğullarından Mevlüt Efendi'nin oğludur. İlk öğrenimini köyünde yaptı. Daha sonra öğrenimini, Erzurum'a giderek Ali Paşa Medresesi'nde sürdürdü. Bu arada Erzurum Dârü'l-Muallimin Mektebi'ne de devam ederek buradan mezun oldu.
1907 yılında da Ali Paşa Medresesi'nden icazetnamesini aldı (1).
22 Ocak 1919'da önce vekaleten, 1 Mart 1920'de de asaleten Yusufeli Müftülüğü'ne atandı (2).
Milli Mücadele'nin başlamasıyla ulusal harekata katıldı. Harekatın amaç ve gayesi konusunda halkı aydınlattı.
Yusufeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurdu. Uzun süre bu cemiyetin başkanlık görevini başarı ile yürüttü. TBMM'nin açılışını Meclis Başkanlığı'na gönderdiği telgrafla kutladı (3).
Bu arada Ankara Fetvası'nı da Yusufeli Müftüsü olarak tasdik etti (4).
Soyadı kanunuyla "ÇELİK" soyadını aldı. 3 Temmuz 1935'te Yusufeli Müftüsü iken vefat etmiştir (5).

(1) DİB Arş., D: 23-1075. (2) Aynı Dosya. (3) TBMM Başkanlığına çektiği bu telgrafta "Yusufeli Müdafaa-i Hukuk Heyeti Reisi Ahmet" ünvanını kullanmıştır. (TBMM Zabıt Ceridesi, 2. Baskı, Ankara, 1940, s. 93.) (4) Hakimiyet-i Milliye, 5 Mayıs 1336, No: 27. Ayrıca bkz., EK: III. (5) Yusufeli Nüfus Müdürlüğü'nden alınan bilgi.