Hit (1111) Y-1373

Abdülkadir Şener

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Devecipınar kasabası / Boğazlıyan / Yozgat D.Tarihi : 1933
Görevi : Akademisyen,İlahiyatçı,Müftü,Öğretim Üyesi,Öğretmen Uzm.Alanı : Fıkıh
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-01-31 Güncelleyen : /0000-00-00

Abdülkadir Şener
İlköğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra İslâmî ilimler öğrenimini görmek üzere Mısır'a gitti. Camiü’l-Ezher'de orta ve lise düzeyinde öğrenim veren Buûsü'l-İslâmiyye Bölümünde (1950–55) okudu. Yurda döndükten sonra Adana İmam Hatip Okulu (1959), Adana Erkek Lisesi (1960) ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden (1966) mezun oldu. Mısır'dan dönüşünden itibaren Hatay'da müftü müsevvidliği (1955), Çamlıdere / Ankara (1956) ve Kadirli'de (1959) müftülük, Adana'da İmam Hatip Okulu öğretmenliği ve vaizlik (1960–62) yaptı. 1967 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine İslâm Hukuku asistanı olarak girdi, 1978 yılında doçentliğe yükseldi. 1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesine geçti. Görevini aynı fakültede 1985 yılından itibaren İslâm hukuku profesörü olarak sürdürdü. Makaleleri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1968–84) ve İslâmi İlimler Enstitüsü (1980–97) dergileri başta olmak üzere çeşitli dergilerde yayımlandı.

ESERLERİ:
ARAŞT1RMA-İNCELEME:

 • İslâm Hukukunun Kaynaklarından Kıyas
 • İstihsan ve İstislah (1974)
 • İslâm Hukukunda Hibe (1984)
 • İslâm Hukuku Dersleri 1 (1987).

ÇEVİRİ:

 • İlâhî Sır (Gazzali'den, Ş.Topaloğlu ile, 1967)
 • İslâm'da Fikhî Mezhepler Tarihi (Muhammed Ebu Zehra'dan, 4 cilt, 1968–69)
 • Muhyiddin İbnül-Arabî'nin Menkıbeleri (Ali b. İbrahim el-Kârî el-Bağdadi'den R. Ayaş ile, 1972)
 • İslâm Hukuku Metodolojisi (M. E. Zehra'dan, 1973)
 • İslâm Sufileri (R.A. Nicholson'dan, M. Dağ ve diğerleriyle, 1978)
 • İslâm Hukukuna Giriş (J. Schacth'tan, M. Dağ ile, 1977)
 • Es-Siyasetü'l-Medeniyye (Ebu Nasr el-Farabî'den, M. Aydın ve R. Ayaş İle, 1980)
 • Hanefi Fıkhının Esasları (el-Kevser'den, M.C. Sofu-oğlu ile, 1982)
 • Kitabü'l-İcmâ (İbn el-Munşir'den, 1983)
 • Ahlâkı Olgunlaştırma (İbn Miskeveyh'ten, C. Tunç ve 1. Kayaoğlu ile, 1983).

Ayrıca ders kitapları vardır.