Hit (962) Y-1259

Remzi Kaya

Künyesi : Prof.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Osmanlıca, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-22 Güncelleyen : /0000-00-00

Remzi Kaya

Öğretim Üyesi

Eğitim

Lisans: Bursa Yüksek İslam Enstitüsü, 1981.

Yüksek Lisans: Kur'an-ı Kerim'de Nâsih-Mensûh Âyetlerinin Tespiti,

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1986.

Doktora: Kur'an-ı Kerim'e Göre Ehl-i Kitap,

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993.

ESERLERİ

Kitap

· Kur'an-ı Kerim'e Göre Ehli Kitap ve İslam", Ankara, 1994 ve Bursa 2004

· Kuran’da Dostluk İlişkileri", İstanbul, 2000

· Kur'an-ı Kerim ve Kitabı Mukaddes'te Helal ve Haram Gıdalar, İstanbul, 2000

· Kuran’da Nesih, Bursa, 2001

· Sarı Hoca ve İnsanı Kâmil, Bursa 2002

· Kuran’da İstikamet, Bursa 2005

Makale

· "Nesh Terimi ve Muhtevası", îslami Araştırmalar Dergisi, Sayı 5, S, 93 Ankara, 1987

· "Kıraat Açısından Abdest Ayeti", U Ü. İlahiyat F. Dergisi, sayı 5, s. 255.1993

· "Kur'an-ı Kerim'de Dost Kavramı", U Ü. İlahiyat F. Dergisi,C. 6; Sayı 6, S, 187. 1994.

· "Ehli Kitap", Türkiye Diyanet Vakfi İslam Ansiklopedisi, cilt X, s. 516. 1994.

· "İlahi Kitaplarda Hz. Muhammed, U Ü. İlahiyat F. Dergisi, c. 6; Sayı 6, s, 221,1994.

· "Kur'an-ı Kerim'de Mensuh Ayetler" U.Ü. İlahiyat Fak. Der. c. 6; Sayı 6; s. 205,1994

· "Kur'an'da Neshi İddia Edüen Ayetler" U.Ü. İlahiyat Fak Der c. 7, Sayı 7; s, 353,1998

· "Doğumunun 10O. Yılında San Hoca", U. Ü. İlahiyat F. Dergisi, c. 8, Sayı, 8, s, 171, 1999

· "Kur'an'da İstiâze", U Ü. İlahiyat F. Dergisi, c. X, Sayı 1, s. 95, 2001.

· "Kur'an'da Fey ve Dağılımı", U Ü. İlahiyat F., c. X, Sayı 2, s. 67, 2001.

· "Kur'an'da Hz. Peygamber'in Beşer ve Ümmi Oluşu" U Ü İlahiyat Fak Der. c. XI, Sayı 1, s, 29. Bursa 2002.

· "Kur'an-ı Kerim Kıssaları ve Düşündürdükleri", U Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.XII, Sayı 2, s. 31 Bursa 2002.

· "Kur'an'da İnsan Şeytan İlişkisi", U Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.XII, Sayı 2, sayfa, 1-30, Bursa 2004.

· "Kur'ân'a Göre Doğru ve Yanlış Yol", U. Ü.İlahiyat Fak. Der. C. XIII, Sayı 2, 2004

· "İnciller ve Kur’an'da Hz. İsa'nın İnsan ve Peygamber Oluşu", U Ü. İlahiyat Fak Der. Cilt: XIII, sayı: 2, s. 37. 2004

· "Jesus Accordıng To The Holy Qur'an", EURO AGENDA (Avrupa Günlüğü) Jahr: 4 Heft:7, 2005 .

Bildiri ve Müzakere

· "Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlar ve Hristiyanlar Arasında Saygı ve Hoşgörü Prensipleri", Uluslararası Hoşgörü Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Ü. 15-18 Mayıs 2000.

· "İlahi Kitaplardaki Gıdaların Günümüze Yansıması" Uluslararası Türkiye'nin Avrupa Birliğine Girişinin Din Boyutu Sempozyumu, 17-19 Eylül 2001, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2001 ( Diyanet Yay. Ankara 2000

· "Müslüman Ehli Kitap İnanç Esaslarının karşılaştırılması'' Uluslararası Türkiye'nin Avrupa Birliğine Girişinin Din Boyutu Sempozyumu, 17-19 Eylül 2001, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2001 ( Diyanet Yay. Ankara 2003

· “Kur'an Kıssalarının Tefsir ve Teşrî'deki Yeri", İSAV, İstanbul, 2000, Kur'an Araştırmaları III, sayfa, 507-530. İsav İstanbul 2002

· "Kur'an'da Ehli Kitap Kavramı" Kur'an ve Tefsir Araştırmaları VIII, İsav İstanbul 12-13/Kasam/2005

http://ilahiyat.uludag.edu.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=193