Hit (476) Y-1137

Ali Özek

Künyesi : Prof.Dr. Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Doğanlar / Fethiye / Muğla D.Tarihi : 1932
Görevi : Akademisyen,Müdür,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali Özek
Çaltılar ilkokulunu (1941) bitirdikten sonra dinî bilgiler edinmek ve hafız olmak üzere Antalya'nın Kayabaşı köyüne gönderildi.
Burada Ömer Ali Hafız'dan Kur'an-ı Kerim öğrendi ve hafız oldu (1944).
Bir müddet Fethiye'de bir avukatın yanında çalıştıktan sonra İzmir'deki Kestanepazarı Kur'an Kursu'na gitti.
Burada Hacı Salih Tanrıbuyruğu Hoca'dan Arapça ve dinî ilimler öğrenimi gördü. Bu arada Karataş Ortaokulunu bitirdi.
Mısır'a giderek Kahire'deki El-Ezher Üniversitesine kaydoldu (1951). Usulüddin Fakültesini (1955) ve aynı fakültenin Kur'an ve Hadis İlimleri Bölümünü bitirdi (1957). Kısa süre öğretmenlik yaptı (1962)
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsüne Arap Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi oldu (1963).
Enstitünün müdürlük görevinde (1979 bulundu.
1986'da doçent, 1991de profesör oldu.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında Tefsir ve Belagat dersleri verdi. 1998'de emekliye ayrıldı
.
ESERLERİ:

İNCELEME:

 • Hadis Ricali (1907).
 • Arapça Okuma ve Mükaleme (1967),
 • Arapça Edebî Metinler (1972),
 • Namaz Hocası (1974),
 • İslâm'da ibadet (1975),
 • İslâm'da Niyet (1976),
 • Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meali, Karabaş Tecvidi (1977),
 • İbadet ve Müessese Olarak Zekat, Hadislerle Ahlâkî Davranışlar (1987),
 • Türkiye'de Zekat Potansiyeli (1987),
 • Kur'an-ı Kerim Açıklamalı Meali (Hayrettin Karaman ile, 1999).

ÇEVİRİ:

 • İslâm'ın Etrafindaki Şüpheler (Muhammed Kurub'dan),
 • Hz. Ebubektrln Şahsiyeti ve Dehası (Ab-bas Mahmud el-Akkad'dan),
 • Kitabü'l-Harac (İmam Ebu Yusuf'tan),
 • İslâm İktisadının Esasları,(Mahmud Ebu's-Suud'dan),
 • İslâm Terbiye Metodu (Muhammed Kutub'dan),
 • İslâm Hakkında Bazı Görüşler (Abdullah Draz'dan).

EDİSYON KRİTİK:

 • El-Vücuh ve'n-Nezair (Mukatil b. Süleyman'dan).

ÇEVİRİ:

 • The Holy Our'an with English Translation (İngilizce).