Hit (603) Y-1043

Reşat Öngören

Künyesi : Prof.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : sufi_reshat@yahoo.com
D.Yeri : Ünye / Ordu D.Tarihi : 1963
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Araştırmacı-Yazar,Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Reşat Öngören

Özgeçmiş

Profesör Kasım 2007 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Doçent Kasım 2001 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Doktora Mart 1996 Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek lisans Temmuz 1990 Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans Haziran 1988 Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

ESERLERİ

Kitaplar

· Öngören, Reşat, Osmanlılarda Tasavvuf: Anadolu’da Sûfîler, Devlet ve Ulema (XVI. Yüzyıl), İz Yayınları, İstanbul 2000, 2003.

· Öngören, Reşat, Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeyniler, İnsan Yayınları, İstanbul 2003

Makaleler

· Öngören, Reşat, “Osmanlı’da Tekke Toplum İlişkisi: Bilge Sufi Hacı Halife ve Müridleri Örneği”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, VIII, 19–30 (2003).

· Öngören, Reşat, “Bir Bilgi Kaynağı Olarak Tasavvufta Keşfin Değeri”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, V, 85–96 (2002).

· Öngören, Reşat, “Osmanlı Klasik Dönemi Tasavvuf Kelâm İlişkisi” Akademik Araştırmalar / Journal of Academic Studies, IV-V, 31–42 (2000).

· Öngören, Reşat, “Osmanlı’da Sûfîlerin Farklı Toplum Kesimleriyle İlişki Tarzları”, İslâm Araştırmaları Dergisi, III (1999), s. 9–22.

· Öngören, Reşat, “Osmanlılar’da Devlet Ricali-Meşâyih Münasebetlerinin Boyutlarını Gösteren Yeni Bir Kaynak: Ali’nin Şeyh Mehmed-i Dağî İle Alâkalı Menakıbı”, İslâm Araştırmaları Dergisi/Turkish Journal of Islamic Studies, I, 107–113 (1997).

· Öngören, Reşat, “Osmanlı’nın Kuruluş Yıllarında Anadolu’nun Tasavvufî Durumu”, Diyanet, XCVIII, 7–11, (1999).

· Öngören, Reşat, “Fatih Sultan Mehmet’in Ölümü Üzerine Bazı İddialar”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, yıl: 26, s. 28–33, II (1997).

· Öngören, Reşat, “Şeriatın Kestiği Parmak: Kanunî Sultan Süleyman Devrinde İdam Edilen Tarikat Şeyhleri”, İlam Araştırma Dergisi, c. I, sy. 1, 123–140 (1996).

· Öngören, Reşat, “Sünnî Bir Tarikattan Şiî Bir Devlete: Safeviyye Tarikatı ve İran Safevî Devleti”, Bilgi Hikmet, XI, 82–93 (1995).

Bildiriler

· Öngören, Reşat, “Tasavvuf Tarihi Araştırmalarında Metod”, İslâmî İlimlerde Metodoloji (Usul) Mes’elesi II, İstanbul 2005, s. 1121–1127.

· Öngören, Reşat, “Vefa Tekkesi ve Osmanlı’da Devlet–Tekke–Medrese İlişkileri”, İstanbul: Şehir ve Medeniyet, İstanbul 2004, s. 109–119.

· Öngören, Reşat, “Bursa’da Zeyniyye Kültürü”, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü -2, Bursa 2003, s. 204–224.

· Öngören, Reşat, “Sûfî Tefsir Anlayışı ve Kıraat İlişkisi” [Süleyman Derin] konulu tebliğin müzakeresi, Kur’an ve Tefsir Araştırmaları-IV, İstanbul 2002, s. 351–354.

· Öngören, Reşat, “Ebussuut Efendi’nin Tasavvufî Yönü”, Türk Kültüründe İz Bırakan İskilipli Âlimler Sempozyumu (23–25 Mayıs 1997, İskilip), Ankara 1998, s. 290–303.

· Öngören, Reşat, “Şeyh Vefa’nın Tarihî ve Tasavvufî Kişiliği”, Vefa Semti Dünü Bugünü Yarını Ulusal Sempozyumu (3–5 Kasım 2006 İstanbul).