Hit (1387) MM-65

Naat - Sefaat Ya Resulallah Sefaat

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2030-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

İLAHİ

Elâ ey seyyid-i mahbûb-i Mevlâ
Şefâat yâ Resûlallah şefâat
Sana muhtaçdürür ednâ ve a’lâ
Şefâat yâ Resûlallah şefâat

Boyandık canda nâr-ı hasretine
Ulaştık dilde şân-ı izzetine
Varınca bârigâh-ı hazretine
Şefâat yâ Resûlallah şefâat

Gelen dünyâya âdemdir kademden
Kamu canlar gider ukbâya andan
Çalınca sûr-i Isrâfil o demden
Şefâat yâ Resûlallah şefâat

Kabirden kalkıcak yüzler sürerler
Sırât-ı müstakim üzre giderler
Cemi’-i ümmetin senden dilerler
Şefâat yâ Resûlallah şefâat

Münâdî Hazrete da’vet edince
Başı açık yalm ayak gidince
Zaîf ümmetler isyânın bilince
Şefâat yâ Resûlallah şefâat

Şu vaktin ayrılır cânım ki tenden
Çekip dervişlerim el cümle benden
O demde Vuslat’m maksûdu senden
Şefâat yâ Resûlallah şefâat

Şeyh Hasan Vuslat