Hit (1496) MM-50

Naat - Nur i Pak i Mustafa Ola Sefi

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2029-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NUR-İ PAK-İ MUSTAFA OLA ŞEFİ

Zulmet-i şirk ü hevâyı def’
için Nûr-i pâk-i Mustafâ ola şefi’
Aradan cümle hicâbı ref’ için
Nûr-i pâk-i Mustafâ ola şefi’

Âleme rahmet şefâat kânıdır
Li maallah kasrının mihmânıdır
Âşık-ı dil-hastanm dermânıdır
Nûr-i pâk-i Mustafâ ola şefi’

Mustafâ’dır hâdi-i ehl-i yakîn
Mustafâdır şâdi-i kalb-i hazin
Öldürür çünkü şefî’-el-müznibîn
Nûr-i pâk-i Mustafâ ola şefi’

Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi Efendi