Hit (1526) MM-48

Naat - Kudümün Rahmet-i Zevk ü Safadır

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2028-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NAAT

Kudümün rahmet-i zevk ü safadır yâ Resûlallah
Zuhûrun derd-i uşşâka devâdır yâ Resûlallah
Nebî idin dahi Âdem dururken mâ-i Tin içre
îmâm-ı enbiyâ olsan revâdır yâ Resûlallah
Kemâl-i zümre-i ekmel senin nûrunla olmuştur
Vâcûdun mazhar-ı tâm-ı Hudâ’dır yâ Resûlallah
Seninle erdiler zâta dahi envâ’-ı lezzâte
İşin erbâb-ı hâcâte atâdır yâ Resûlallah
Hüdâyî’ye şefâat kıl eğer zâhir eğer bâtın
Kapına intisâb etmiş gedâdır yâ Resûlallah

Şeyh Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi