Hit (1524) MM-258

Ey Dil i

Eser Sahibi : Ali Haydar Bey Medya Türü : Levha
İlim Dalı : Konusu :
Link :
Ekleyen : /2019-09-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Ey Dil-i

Ey dil-i men çün besî dârî tama' z'ân şâh-ı dîn
Nakş-ı ân gül çün nigîn pinhân miyân cân-ı nigîn
Ey ki mey cûyî be-cân ân hüsn ü ân şem'-i cemâl
Çün ney âteş-zen be-cânmân cân-ı kurbân-ı nigîn


-Ey gönlüm, eğer dinin şahına karşı böylesi özlemle yanıp tutuşuyorsan
 O gül gibi güzelin resmini gizli bir mühür gibi gönlünde saklı tut
 Büyük bir içtenlik ve iştiyakla mum gibi aydınlık yüzlü o güzeli arayan kişi
 Ney gibi gönlümüzü ateşlere yak, canımız yoluna kurban olsun