Hit (1565) MM-221

Naat - Gazel

Eser Sahibi : Hersekli Arif Hikmet Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2004-07-14 Güncelleyen : /2004-07-14

Huda’nın en büyük ihsânı sensin yâ Resûlullah

Benim her derdimin dermanı sensin yâ Resûlullah

 

Cihan medhûş-ı hayrettir zuhûr-ı mu’cizâtından

Tarikat ehlinin bürhânı sensin yâ Resûlullah

 

N’ola arş olsa ferş'i südde-i bâb-ı inâyâtım

Saâdet mülkünün sultanı sensin yâ Resûlullah

 

Seninle anlaşıldı şîve-i ahkâm-ı ayniyyet

Berât-ı vahdetin unvânı sensin yâ Resûlullah

 

Cebîn-i âdemiyyet nakş olundu nûr-ı hüsnünle

O vechin sûret-i Rahmân’ı sensin yâ Resûlullah

 

Alîl'i derd-i aşk u şevkin olsun dâimâ Hikmet

Bize gösterdi sırr-ı men reânî sensin yâ Resûlullah


Hersekli Arif Hikmet


Sadeleştirilmiş;

Huda'nın en büyük bağışı sensin ey Allah'ın resulü.

Benim her derdimin dermanı sensin ey Allah'ın resulü

 

Cihan, gösterdiğin mucizelerden şaşkına dönmüştür.
Tarikat ehlinin fikrini işba ta delîli sensin ey Allalı'hın resulü

 

Saadet ülkesinin sultanı ey Allah'ın resulü, göğün dokuzuncu katı,
Senin iyilikler kapının eşiğindeki hasır olsa, bu çok mu gariptir?

 

Birlik fermanının başlığı ey Allah'ın resulü,
Aslî hükümlerin üslûbu seninle anlaşıldı.

 

İnsanlığın alnı, güzelliğinin nuruyla süslendi.
O çehrenin Rahman Sûresi sensin ey Allah'ın resulü.

 

Hikmet, daima, aşkının ve arzunun derdiyle hasta olsun.
"Men reânî" sırrı bize gösterdi ki, bun dan kasdedilen sensin ey Allah'ın resulü.

("men reânî" ile EbûHüreyre'den naklolunan bir hadise telmih vardır;
"Her kim beni rüyasında görürse, muhakkak ki, uyanıkken de beni görecektir;
çünkü, şeytan bana benzer bir surete giremez "
)