Hit (1511) MM-159

Naat - Eğer Olmaz İse Lütfun Pehanım

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

DÎGER NAAT-I RESÛL

Eğer olmaz ise lûtfun penâhım yâ Resûlallah
N’olur rûz-i cezâ hâl-i tebâhım yâ Resûlallah
Eder ta’dâd-ı cürm ettikçe tâk-ı çerhi hâkister
Şerâr-ı dûd-ı âh-ı subh-gâhım yâ Resûlallah
Nigâh-ı şefkatin imdâd ederse nâr-ı dûzahdan
Emin olmaklığa yok iştibâhım yâ Resûlallah
Benim cürmümden elbet bin kat efzundur senin rahmın
Ne gam bî-hadd ise zenb ü günâhım yâ Resûlallah
Beyâz etmezse vechim pertev-i hurşid-i ihsânm
Ne yüzle arz edem rûy-i siyâhım yâ Resûlallah
Şeref nesl-i şerifinden kemine ümmetindendir
Aceb mi iftihâr etse kiyâhım yâ Resûlallah

Şeref Hanım