Hit (1165) MM-133

Naat - Ya Resulallah Müştakım Sana

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2010-04-14 Güncelleyen : /2010-04-14

NAAT

Zât-ı pâkin eylemiş Rabbül’-alâ
Kaafile sâlâr-ı hayl-i enbiyâ
Hep tufeylindir gürûh-i evliyâ

Yâ Resûlallah müştâkım sana
Yandım aşkınla terahhum kıl bana

Ey gürûh-i enbiyânın serveri
Vey Hudânm sevgili peygamberi
Câm-ı aşkın içtiğim gündenberi

Yâ Resûlallah müştâkım sana
Yandım aşkınla terahhum kıl bana

Bülbül-i gülzâr-ı bâğ-ı hasretim
Müptelâ-yı aşk esîr-i firkatim
N’işleyim gavvâs-ı bahr-i hayretim

Yâ Resûlallah müştâkım sana
Yandım aşkınla terahhum kıl bana

Seyyidüikevneyn olan gâh aşkına
Şâm-ı esrâda doğan mâh aşkına
Arz-ı dîdâr eyle Allah aşkına

Yâ Resûlallah müştâkım sana
Yandım aşkınla terahhum kıl bana

Yok benim gibi günahkâr ümmetin
Kimler içindir efendim şefkatin
Görmek istersem nola meh tal’atin

Yâ Resûlallah müştâkım sana
Yandım aşkınla terahhum kıl bana

Vâsıf a bes ey Resûl-i Kibriyâ
Diyeler meddâh-ı Şâh-ı Enbiyâ
Can ü başım yoluna kıldım fedâ

Yâ Resûlallah müştâkım sana
Yandım aşkınla terahhum kıl bana

Vâsıf-ı Enderûnî (Ölm. 1824)