Hit (1460) MM-109

Naat - Kerem Kıldın Bana Bağı Bulağı

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2008-04-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NAAT

Kerem kıldın bana bâğ-ı bulâğı yâ Resûlallah
Inâyet eyledin günc-i ferâğı yâ Resûlallah
Gehi keşf-i nikâb eyler gehi bend-i hicâb eyler
Tükenmez kûy-i dildârm yasağı yâ Resûlallah
Üsât-ı ümmetin zulmette kalmaz bî ser ü sâmân
Ki sensin cümlenin rûşen çerağı yâ Resûlallah
Tahiyyât-ı salâtm bir semend-i bâd-i himmettir
Yakîn eyler hatargâh-ı ırâğı yâ Resûlallah
Delîl olmazsa hâdî-i inâyet hayli müşkildir
Bu vâdînin tükenmez güm-serâğı yâ Resûlallah
Rızâ da’vâ-yı istihkak eder mülk-i tasarruftan
Olursa şer’-i aşkın bir mesâğı yâ Resûlallah

Neccarzâde Şeyh Rızâ