Hit (3151) M-1793

Lali Mehmed Fenai Efendi ve Divançesi

Yazar Adı : İlim Dalı : Yazar Hakkında
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-12-04 Güncelleyen : /0000-00-00

La’lî Mehmed Fenâî Efendi ve Dîvânçe’si

Makale Metni Ek Dosyadadır.

La’lî Mehmet Fenâî, hem Gülşenî tarîkatına intisap etmiş bir mutasavvıf; hem de, bu tasavvufî neşve ile şiirler söyleyen bir şâirdir. Pek fazla şöhret bul-mamış birkaç eseri içerisinde onun en önemli çalışması Dîvânçe’sidir. Bu maka-lede, La’lî Mehmet Fenâî’nin hayatı yanında şiirlerini muhtevî Dîvânçe’si üzerin-de de durulmuştur. İlk olarak onun hayatı ortaya konulmuş, ardından Dîvânçe metni, ilmî neşre uygun olarak neşredilmiştir. Dîvânçe’de yirmi sekiz şiir bulun-maktadır ve bu şiirlerin tamamı tasavvuf ile alakalıdır. Bu şiirler aynı zamanda La’lî Mehmet Fenâî’nin şiir yeteneğinin de önemli bir göstergesidir.

FENAİ and HIS DIVANCE
In this study, La’li Mehmet Fenai’s life and his Divançe were explained. Firstly, his life were examined afterwards his divançe text were brought up. Although a member of Gülşeni order he is an important poet. He has four works. The most important work is Divançe from the viewpoint of poem. Other three works are prose. Divançe have twenty eight poems. Almost of them were related to Sufism and draw a good and mature poet image.
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :