Hit (6041) KU-121

Eskieserler Kütüphanesi

Kütüphane Türü : Digital/Sanat,İhtisas,Matbu,Yazma Kurucusu :
Kurum Tipi : Kuruluş Tar : 1999
Ülke / Şehir : Türkiye / Yalova Uzm.Alanları :
Kataloglama Türü : Diğer Çalışma Saatleri :
Ekleyen : /2015-03-17 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2023-11-28

ESKİESERLER ELEKTRONİK İSLAMİ İLİMLER KÜTÜPHANESİ (kişisel kütüphane. versiyonu v.23-1.380.000)

KÜTÜPHANE TANITIMI
Kütüphanemizin uzmanlık alanı. İslami ilimler ve sosyal bilimlerdir.   

Kütüphanemiz  4 ana bölümden oluşmaktadır.  
1-kitaplar
2-kataloglar
3-biyografiler
4-sözlükler

Kitaplar Bölümü:
yazma, matbu ve tez eserlerden oluşur.  Nadir  eserler, nadir baskılar içerir. Arapça, Osmanlıca, Farsça, Türkçe, Latince ..+ dillerinde   1.000.000’dan fazla  kaynak ve konulu eserlerin  elektronik kayıtlarından oluşur. Kaynak eserler  orijinal eser fotolarından elde edilmiş pdf formatlı dosyalar şeklindedir. Yazma eserlerin değişik  nüshalarını içerdiği gibi, matbu eserlerin değişik baskıları ve değişik tahkiklerini içerir.
Bir eserin değişik tarihli yazma nüshalarını içerir.
Bir yazarın bir eseri arandığında; neticeler kısmında o eserin  Metin, şerh, haşiye, muhtasar, zeyl, tehzib, tahkikleri ile  hakkında yapılmış tercüme ve tez çalışmaları listelenir. Bunların yanı sıra eser hakkında tanıtıcı bilgiye de ulaşılır.
Kütüphane Katalogları:
Toplam 1.880.000 adetlik  kütüphaneler kataloglarını içermektedir. Ülkemiz  eski eserler içeren kütüphane katalogları, üniversite  kütüphaneleri katalogları, özel ve vakıf kütüphaneleri katalogları müze katalogları toplanmıştır. Ülkemiz üniversitelerinin  702.000 e ulaşmış olan tez katalogları   toplanmıştır. Turkish Biographical Index kataloğu (98.000 biyografi) Özege kataloğu, İslam Ülkeleri kütüphaneleri kataloğu, Makaleler kataloğu, Dergiler kataloğu  tamamlanmıştır.
Türkiye kütüphanelerindeki 900.000 kayıt  her bir  kitap için 30 adet bilgi içerecek şekilde elektronikleştirilmiştir. Türkiye kütüphanelerinin yanı sıra  Mısır(daru’l-kütüb ve el-Ezher), Suudi Arabistan(Mekke, Medine, Riyad, Taif, Uneyze vs.) Suriye (Zahiriyye, Şam, Haleb) Ürdün, İran(milli kütüphane, Meclis kütüphanesi) Yunanistan (Rodos) , Bosna Hersek, Bulgaristan, Pakistan gibi İslam ülkelerinin kütüphane katalogları da (özellikle yazma eserler) sisteme kazandırılmıştır.
Kütüphane katalogları Yazar katalogları niteliğindedir. Bir yazarın ne kadar ürünü varsa  o yazarın ürünleri olarak   listelenmektedir. Yazarların kaybolmuş eserler bile  sisteme  girilmek  için  hazırdır. Yazarı bilinmeyen eserler de   teracim, tabakat tarih kitaplarından  derlenmiştir.
Bir yazarın ürün yelpazesi   yazma eser, matbu eser, tez eser, makale,  görsel eserler, müzik, video kayıtları  ana  kategorilerindedir.
Biyografiler:
556.000 adetlik biyografi içermektedir. Bu biyografiler  1.900 adet biyografi kitabından  elektronikleştirilmiştir.  Alındıkları kaynak eserlerin cilt ve sayfaları verilmiştir. Ham (işlenmemiş) biyografilerle birlikte  adedi  2.000.000  biyografiye ulaşacaktır.
Kütüphane programı:
bu dört bölümü(1-kitaplar 2- kataloglar 3- biyografiler 4-sözlükler)  bir araya getirmektedir.
Her bir kitap için 30  farklı açıdan  veri tabanı bilgisi oluşturulmuştur. Yazarlar ve kitaplarla alakalı elde edilebilen bütün veriler veri tabanına işlenmiştir. Örneğin yazarın adı  (üç ad) soyadı, künyesi, doğduğu şehir, öldüğü şehir, yaşadığı şehirler işlenmiştir.  Kitabın değişik yazma nüshaları, değişik baskıları  kaydedilmiştir. Kitabın ismi, konusu,  ilim  dalı, dili işlenmiştir.  Kitabın metni, şerh, haşiye, ihtisar, tercüme, zeyilleri, gibi bilgileri işlenmiştir. Kitabın Türkiye kütüphanelerindeki kütüphane adı,  bölümü, demirbaş no, cilt-sayfa no gibi bilgileri işlenmiştir. Kitapların Dewey kodlamaları da işlenmiştir.

Kütüphane programı  exe uzantılıdır. Her bilgisayara kurulur. Program bilgisayarınıza kurulduğunda bilgisayarınız Türkiye’nin en büyük İslami ilimler kütüphanesine dönüşür.  900.000 matbu eser, 380.000 yazma eser 100.000 dergi, 200.000 makale. 68.000 + 50.000 tez  araştıracağınız  konu için ekranınızdadır.  Program, Kitap dosyalarından bağımsız çalışır. Kütüphanenin dosyalarına erişimi  taşınabilir hdd üzerinden (tak çalıştır) gerçekleşir. Güncelleme yedekleme, kişisel eklemeler yapma imkanı sunar.
Program Türkçe ve arapça ve ingilizce ara yüzlüdür.  Yazar adı, yazar künyesi, kitap adı, kitap kayıt türü (matbu -yazma -tez-video-ses vs.)  Yazar ölüm tarihi, kütüphane bölümü ve kütüphane demirbaş no,  alfabetik sıralama listeleme  imkanı sunmaktadır.

Arama motoru :
Her bölümü kapsayan arama motoruna sahiptir.
Arama motoru güçlü, çok yönlü ve çapraz arama imkanı sunmaktadır.(yazar ve yaşadığı yy., yazarın bilinen meşhur adı, yazar adı, yaşadığı yy. ve yaşadığı şehir.  Kitap adından bir kelime, dili, ilim dalı, konusu …  gibi birkaç açıdan arama yapılarak  tarama yapılabilir)  30+ farklı açıdan  arama imkanı  vardır. Arama sonuçlarından herhangi birisine  tıklanınca eser ekrana yansır. Sonuçlar kopyalanabilir, çıktı alınabilir, dosyalanabilir.

 

Kütüphanenin büyüklüğü:
200 metre kare üzerine 10 katlı bir bina, kütüphane olarak dizayn edilirse  bu kütüphaneyi içerebilir.  Bu binanın iç donanımı ve gerekli alet edevatının maliyeti   günümüz fiyatlarıyla kolayca hesaplanabilir.  Kütüphanemiz Tc. Cumhurbaşkanlığı ve İsam  ve Ircica ve Rami kütüphanelerinden daha fazla kaynak eseri  kullanıcısının  hizmetine sunmaktadır. Ülkemizdeki  Osmanlı bakiyesi ve cumhuriyet döneminin ilk yıllarında oluşturulan kütüphanelerin toplam  eser adedinden  çok daha fazla eser içermektedir. Suudi arabistan Mısır,  Suriye, Irak,  Ürdün gibi islam ülkelerinin önemli kütüphanelerinin  eserlerini de içermektedir.

Kütüphane  hacmi:
35+ tb dır.  bir pc (laptop) de 35+ (toplam 70 tb) TB. Taşınabilirdir. Kütüphanenizi beraberinizde taşıyabilirsiniz.  Yeni depolama formatlarıyla bu hacmin küçültülmesi planlanmaktadır. 

Kullanım Şekli
: kütüphanemiz, 1.000.000 + adetlik bir kütüphaneyi her araştırmacının  evine ya da kütüphanesine kazandırmayı ve bu suretle islami ilimlerde araştırmacılara hizmet etmeyi hedeflemektedir.
Kütüphane programı kurulumu :
Program indirilir kurulur. Ve  kütüphane hdd’si  bilgisayara bağlanır. Çalışmaya hazırdır.
İçerikteki kaynak eserler ve konulu eserler   başka hiçbir kütüphaneye ihtiyaç hissettirmeyecek  yeterliliktedir.
Kütüphanelerde  alışılmış olan    kataloglama sistemine göre de kütüphane listelenebilmektedir. Dilenildiği takdirde lügat bölümü ve alt bölümleri listelenebilir. Akaid bölümü(akaid metinleri, akaid konulu kitaplar, Akaid tabakat kitapları, Akaid istilahları, Akaidin delilleri, Dinler tarihi, Mezhepler tarihi, vs  şeklinde de listelenebilir.)  Konu bazlı da arama ve listeleme yapılabilmektedir.
 

 

 

 

Eski Eserler Kütüphanesi  (Elektronik Kütüphane) vr.20.12.2013


Uzmanlık Alanı: İslami ilimler 
Veri Adedi: 300.000 
Veri Hacmi: 8 TB

EserAded/Cilt (Matbu-Yazma-Tez):300.000 adet .(680.000 cilt)
Biyografi :93.000
Katalog:1.200.000 eserin 35 farklı açıdan bilgi kayıtları..(arapça türkçe ve ingilizce aranabilirlik...)
Dergi:7.000 adet dergi .
Makale:110.000 adet makale

Veri Dillleri: %90 Ar, %10 Diğer (Tr-Osm,Fa,E.) 
Sistem Dili: Tr-Ar-En

Hedefleri
1-İslami Bilginin Dijitalleştirilmesi 
2- İslami Bilginin Tedvini 
3- İslami Bilgiye Kolay Ulaşılması ve Taşınılırlaştırılması
4- İslami Bilginin İnsanlığın Hizmetine Sunulması 
5- İslami Bilginin Bedava Olması 
6-İslami Bilginin Nette En Güzel Şekilde Temsili

Ayrıcalıkları
1- Geleneksel kütüphanelerdeki özelliklerin tamamını içerir. Bunun yanı sıra araştırmacı için çok gerekli olan kütüphane katalogları ve bunlarda çok yönlü arama imkanını sunar. 
2- Veriler Sisteme Girilmiştir. Dosyaları  ilişiklendirilmiştir.
3- Kütüphane ve araştırma mantalitesinin birleştirildiği bir sisteme sahiptir.
4- Kolay ulaşılırlık-kolay taşıma özelliği 
5- İçerik bilgileri akademik standartlardadır.
6- İslami bilgi yedi ana bölüme ayrılarak sınıflandırılmıştır. 
7- Her bir bölümün detayında  ''kimlik bilgileri''nin çıkarılmıştır. 
8- İlim dalları ve diğer alt bölümlerin bağlantıları araştırmacıya  detaylara kolayca ulaşma imkanı sağlar.
9- Matbu Eserlerin birçok farklı orijinal nüshalarına ulaşılma imkanı sunar.
10- Ehli sünnet ve’l cemaat kaynak eserlerinin ön plana çıkarılmıştır.
11- Selçuklu ve Osmanlı dönemi kaynak eserlerinin literatüre sokulması ve ihyası .
12- Eserlerin hangi İslami ya da felsefi anlayışa göre yazıldığının tesbiti .
13- Makalelerin ulaşılır kılınması .
14- Akademik ürünler ,tezler ve süreli yayınları ad ve yazar adı ve üniversitesiyle  tarama ve metinlerindne faydalanma imkanı. 
15- Yazma eserlerin sisteme kazandırılması

Bölümleri: (1-Kütüphane 2-Kütüphane Veri Tabanı 3-Biyografi) 
1-Kütüphane: 
1- 145.000 kitabı aşan bir matbu eserler koleksiyonu 
2- Bu kayıtlardan çok yönlü yararlanmak için bir sistem.35 farklı açıdan arama yaparak  eserlere ulaşma imkanı
3- Tek tıklamayla bu eserlere ulaşılma.
4- 300.000 adet eserin yazar adı ,kitap adı baskı tarihi vs açılardan aranılıp ulaşılabilmesi.
5- Verilerin ve kayıtların akademik standartlarda olması . 
6- 23.516 adet konulu yazma eser sistemde yüklüdür. 
7- Kaynak eserlerin nadir baskıları – farklı tahkik ve neşirleri
8- 29.795 (55.000 adet ham) ilmi makale
9- 51.000 adet yüksek Lisans ve doktora)

2-Veri Tabanı : (1.200.000 adet kayıt)
Kütüphane verilerine kitap ve makale, tez ve yazma esere konuları, ilim dalları, yazar ismi, kitap ismi, bulunduğu kütüphane ve demirbaş bilgileri açısından ulaşılabilmektedir.
1-Aded: 220 kütüphane
2-Kitap adedi : 1.200.000
3-Arama Seçenekleri : 35 farklı arama imkanı.(yazar-künyesi-doğum yeri-doğum yılı-ölüm yeri,ölüm yılı vs.)

3-Biyografi: (90.000 biyografi) 
1-TC Dönemi Biyografileri
2-Osmanlı Devleti Dönemi Biyografileri
3-Selçuklu Devleti Dönemi Biyografileri
4-Balkan Ülkeleri Biyografileri
5-Türki Cumhuriyetlerin Biyografileri

how to order the abortion pill online pregnancy abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

Kitap Adedi : 17
Yazma Adedi : 125
Matbu Adedi : 153
Harita Adedi : 1280
CD Adedi : 7
Dergi Adedi : 16
Gazete Adedi : 78
Minyatür Adedi : 0
Resim Adedi : 0
Gravür Adedi : 20
Fotoğraf Adedi : 21
Ferman Adedi : 43
Tez Adedi : 13
Koleksiyon Adedi :

196.812

Adres : eskieserler.com / eskieserler.net
Telefon :
Faks :
Web : eskieserler.com
E-Posta : info@eskieserler.com : eskieserler@yahoo.com
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort