Hit (1172) KUR-2078

Kuftegeranlar (Cemaati Kuftegerani Hassa)

Kurum Türü : Osmanlı Sanat Kurumları Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : / Özellik : Kuyumculuk Sanatları
Ekleyen : /2015-03-28 Güncelleyen : /2015-03-28

Kûftegerânlar - Cemâat-i Kûftegerân-ı Hâssa

Maaş defterlerinde isimleri “cemâat-i kûftegerân-ı hâssa” olarak geçen bölüğe mensup sanatçılar, altın veya gümüşle bakır, bronz gibi madenler üzerine kakma ve çakma tekniği ile süsleme yapmaktadırlar. Kakma tekniğinde, kalemkârlar tarafından öncelikle istenilen motif çizilmekte, sonra bu motifler oyularak çıkarılmakta, açılan yuvalara gümüş dolgular yerleştirilmektedir. Buna çakma tekniği de denilmektedir. Çakma tekniğinde ayrıca, madeni objeler iç taraftan çeşitli aletlerle dövülerek itilmesi ve böylece iç ve dış yüzeylerde kabartma biçiminde motiflerin oluşturulmasıyla gerçekleştirilmektedir.[1] Her iki teknik de Osmanlı saray atölyelerinde çok çeşitli madeni objeler üzerine dönem üslubuna uygun motiflerle uygulanmıştır.
1526 tarihli Ehl-i Hiref maaş defterinde kuftegerler bölüğüne bakıldığında iki şakirdle beraber bölükte toplam beş sanatçı olduğu görülmektedir. Bu sanatçılar arasında Tebriz ve Bosna gibi farklı coğrafyalardan olup teşkilata çeşitli yollarla girenler bulunmaktadır.[2]


[1] Sabahattin Türkoğlu, “Saray Kuyumculuğu”, Sanat Dünyamız, S.34, İstanbul, 1985, s.15.
[2] İsmail Hakkı Uzunçarşılı , “Osmanlı Sarayında Ehl-i Hiref (Sanatkârlar) Defteri”, a.g.m., s.39,40.

Adres :
Web :