Hit (3622) K-843

Menteşe Adaları (Onikiada)nın Tarihi

Yazar Adı : Celalettin Yavuz # İlim Dalı : Tarih
Kitap Dili : Türkçe Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-05-22 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2009-05-22

Menteşe Adaları (Onikiada)'nın Tarihi


İçerik;
• 1911-1912 Türk İtalyan "Trablusgarp" Harbi'ne Kadar Menteşe Adalarının Tarihine Genel Bir Bakış

• 1911-1912 Türk İtalyan Trablusgarp Harbi ve Menteşe Adalarının İtalya Tarafından İşgali

• Balkan Savaşları ve Adalar ile ilgili Gelişmeler

• Birinci Dünya Harbi'nden Lousanne Barış Andlaşması'na Rodos ve Menteşe Adaları

• Lousanne Barış Andlaşması Sonunda İşgal Altındaki Adaların Durumu

• Lousanne Barış Andlaşması'ndan 1947 Paris Andlaşması'na Kadarki Sürede Meis, Rodos ve Menteşe Adaları

• İkinci Dünya Harbi Sırasında Menteşe Adaları ile ilgili Gelişmeler

• 1947 Paris Barış Andlaşması ve Menteşe Adalarının Yunanistan'a Devri

• Kardak Krizi ve Egemenliği Andlaşmalarla Yunanistan'a Devredilmemiş Ada, Adacık ve Kayalıklar Sorunu

• Lousanne Barış Andlaşması Dikkate Alınarak Coğrafi Formasyonların Aidiyeti Hususu

• Kardak Krizi Sonrası Gelişmeler

...