Hit (4949) K-777

Merasidül Metali Fi Tenasübil Mekati Vel Metali

Yazar Adı : Suyuti - Abdurrahman b. Ebu Bekr b. Muhammed İlim Dalı : Ulumul Kur'an
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-11-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Merâsidü'l-Metâli' fî-Tenâsübi'l-mekâti' ve'l-Metâli'

Surelerin başı ile sonları arasındaki münasebete dair bir risale olup 1994'de İstanbul'da tahkik ve tercümesi ile birlikte basılmıştır

...