Hit (3140) K-696

Kitabül Meydan lil mesalib

Yazar Adı : Allan el Verrak Allan b. el Hasen el Verrak eş Şuubi İlim Dalı : Tarih
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-09 Güncelleyen : /0000-00-00

Kitâbü'l-Meydân li'l-mesâlib

İbnü'l-Kelbi nin Cemheretü'l-ensab'ındaki sıraya bağlı kalarak Benî Hâşim'den Yemen kabile­lerine kadar bütün Arap kabilelerini ele aldı, onların kötü ve sevilmeyen tarafla­rını ortaya koydu.

<
...