Hit (5050) K-653

Fethu babil inaye

Yazar Adı : Ali el Kari ( Nuruddin Ali b. Sultan el Herevi ) İlim Dalı : Fıkıh
Kitap Dili : Kitap Tipi : Şerh
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Fethu bâbi'l-'inâye

Sadrüş-şerîa'nın en-Nukaye adlı eserinin önem­li şerhlerinden biri olup birkaç defa ba­sılmıştır

(Kazan 1320, 1328; Delhi 1351; Halep 1967, I. c, nşr. Abdülfettâh Ebû Gudde).

...