Hit (6579) K-643

Mirkatül mefatih

Yazar Adı : Ali el Kari ( Nuruddin Ali b. Sultan el Herevi ) İlim Dalı : Hadis
Kitap Dili : Kitap Tipi : Şerh
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Mirkâtü'l-mefâtîh'

Hatîb et-Tebrîzinin Begaviye ait Mesâbîhu's-sünne'yi tamamlayarak yazdığı Mişkâtü'l-Mesâbîh adlı eserinin en önemli şer­hi olup Kahire (1309, l-V) ve Mültan'da (1392/1972) basılmıştır.

<
...