Hit (3607) K-627

Münacat

Yazar Adı : Nizamüddin Ali Şir Nevai İlim Dalı : Kelam
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Münâcât

Sinan Paşa'nın Tazarru'nâme'si gibi Tanrı'ya mensur bir yakarıştır.

Secilerle örülmüş kısa cüm­lelerden kurulu samimi bir nesir örne­ğidir.

Topkapı Sarayı Müzesi ve Fâtih kütüphanelerindeki "Külliyat" nüshalarının başında yer alan Münâcât'ın hangi ta­rihte yazıldığı bilinmemektedir.

...