Hit (3787) K-600

Münşeat

Yazar Adı : Nizamüddin Ali Şir Nevai İlim Dalı : Biyografi
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-05 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2008-10-05

Münşe­at

Nevâinin mek­tuplarının toplandığı eserin adıdır.

Mek­tupların içinde Sultan Hüseyin Baykara'ya ve Bedîüzzaman'a yazmış oldukla­rı da bulunmaktadır.

Bu mektuplarda Nevâinin devri ve hayatı ile ilgili önemli bilgiler vardır.

Münşeat, Âzer-Neşir ta­rafından yayımlanmıştır (Baku 1926).

<
...