Hit (4728) K-486

Mesne­vi

Yazar Adı : Ali el Ala Şeyh Ebül Hasen Ali el Ala el İsfahani İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Mesne­vi

Muhtemelen Kıyametname'nin de­vamı mahiyetinde bir eserdir

(henüz ya­yımlanmamış bu eserlerin yazma nüshala­rı için bk. Gölpınarlı, s. 133-138; Dihhudâ, "Hurûfiyyân'')

<
...