Hit (3836) K-451

Muhtasarül Usul

Yazar Adı : Ali b. Muhammed b. Cafer b. el Velid el Kureşi İlim Dalı : Kelam
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-17 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-18

Muhtasarül Usul

Şii - İsmaili bakış açısıyla kaleme alınmıştır.

Ehl-i sünnete , Mu­tezile, Zeydiyye ve filozoflara ait görüş­leri reddetmek maksadıyla yazılmıştır.

...