Hit (3597) K-386

Meşariu Ebvabil Kuds

Yazar Adı : Alaüddevle es Simnani Ahmed b. Muhammed İlim Dalı : Kelam
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-11 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-11

Meşariu Ebvabil Kuds

Akaid ve tasavvufla ilgili bazı konulan ihtiva etmekte olup el-Urve ve Safvetü'l-'Urve adlı eser­lerine bir hazırlık mahiyetindedir.

(Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1378/2, vr. 9a-51b).

...