Hit (3429) K-385

Menazırül Muhazır lil Münazıril Hadir

Yazar Adı : Alaüddevle es Simnani Ahmed b. Muhammed İlim Dalı : Kelam
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-11 Güncelleyen : /2008-07-12

Menazırül Muhazır lil Münazıril Hadir

Hz. Ali'nin fazileti, halifeliğe lâyık oluşu, ilk üç ha­lifeye karşı müsbet tavrı, Şîa'nın ashap konusunda haksız bir yol takip ettiği gi­bi hususların ele alındığı bu risale,

Marijan Mol6 tarafından Bulletin d'etudesOrientalesüe (Damas 1958-1960, XVI, 61-99) Fransızca tercümesiyle birlikte neş­redilmiştir.

...