Hit (3188) K-359

Mezahibin Telfiki ve İslamın Bir Noktaya Cemi

Yazar Adı : Ahmet Hamdi Akseki İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-10 Güncelleyen : /0000-00-00

Mezahibin Telfiki ve İslamın Bir Noktaya Cemi

Talebeli­ğinde Reşîd Rızâ'dan tercüme ettiği bu eser de neşredilmiş (İstanbul 1332), da­ha sonra Hayreddin Karaman tarafın­dan sadeleştirilerek bazı notlarla birlik­te İslâm'da Birlik ve Fıkıh Mezhebleri adıyla yeniden basılmıştır (Ankara 1974).

...